Arroganta skitstövlar på WWF tror att Sverige fiskar 100 000 ton torsk

Som jag tidigare påpekat innehåller WWF:s rapport där de föreslår stopp för bottentrålning i Östersjön flera felaktigheter varav några är riktigt grova. Den grövsta är när det påstår att det svenska pelagiska fisket landar 100 000 ton torsk som de fångat med bottentrål i Östersjön. Jag påpekade felet och såg att felet också fanns i den källa (en EU-rapport från STECF).

Mitt påpekande skickades till Ottilia Thoreson och Hannah Griffiths Berggren. Den senare är presstalesman. Den förstnämnda är som jag förstår det marinbiologiskt kunnig. Jag har fått svar från Hannah Griffiths Berggren men inte från Thoreson.

Thoreson är uppenbarligen en arrogant miljöaktivist och forskare som inte vill sänka sig till att diskutera med vanligt folk. Jaga kan inte tolka hennes tystnad på annat sätt.

Hannah Griffiths Bergren å sin sida uppvisar en annan form av arrogans och dessutom en total ignorans för verkligheten. Hon hävdar att deras uppgifter är korrekta. Vilket bara kan betyda att hon inte har någon som helst kunskap om svenskt fiske och inte heller verkar kunna använda internet för att kontrollera fakta.

Detta är vad som står i WWF:s lögnaktiga rapport:

Of the top 40 segment fleets operating, 13 are categorised as demersal trawl or demersal seine targeting Baltic cod and flatfish, with a total of 196 vessels and 616 full-time employed fishers. In 2017, these vessels landed an estimated 165,000 tonnes of fish valued at €72.2 million with a total revenue of €76.8 million. The net profit was positive and higher than the year before, mainly thanks to the extraordinarily high profit produced by one Swedish demersal trawler segment that caught 77% of the overall fleet share, landing 100,000 tonnes.

I STECF:s rapport som de hänvisar till som källa står följande:

Demersal trawl seine 24-40 meters There were 33 vessels in this clustered segment in 2017, which also contains 17 vessels using pelagic trawlers (ten of the pelagic trawlers are over 40 m). This segment is operating in the Baltic Sea, Kattegat, Skagerrak, and North Sea. The fleet targets a variety of species, in particular pelagic species such as herring and sprat but also demersal species such as cod and prawn to a small extent. In 2017, the total value of landings was EUR 73 million and around 245 FTEs in this fleet segment, contributing to 57% and 31% of the total income from landings and FTEs in the Swedish fishing fleet, respectively. This segment dominates the Swedish fishing fleet with 88% of the total landings in weight.  This fleet segment was profitable, with a reported gross profit of around EUR 32.4 million and a net profit of EUR 22.8 million in 2017. There is a distinct difference in performance within the segment. The profit is generated from vessels fishing mainly pelagic species. Vessels with more than 50% cod in landing value are making losses while the prawn vessels are profitable in aggregate.

Som alla förstår, förutom WWF:s företrädare Ottilia Thoreson och Hannah Griffiths Berggren, inkluderar detta också det pelagiska fisket med flyttrål och snörpvad. Det fisket står nästan allt som landats av gruppen som alltså inte alls är en grupp av fiskebåtar som fiskar demersalt. Räktrålare som också nämns av STECF fiskar överhuvudtaget inte i Östersjön såvida de inte har en kvot för torsk i Östersjön. Nästan allt fiskas av trålare som är under 24 meter långa:

Trålfiske efter torsk i Östersjön bedrevs 2015 av drygt 30 fartyg. Huvudsakligen är det trålare mellan 18 och 22 meter som deltar i fisket även om det också finns också större och mindre fartyg.

[…]

I trålfisket efter torsk i Östersjön landades 2013-2015 i genomsnitt ca 5200 ton per år till ett värde av drygt 47 miljoner kronor.

Men för personer som Ottilia Thoreson och Hannah Griffiths Berggren spelar denna verklighet ingen roll. För dem är en uppenbart delvis felaktig rapport från STECF mer sanning än verkligheten. Detta trots att rapporten faktiskt hävdar att den aktuella gruppen av fiskebåtar främst fiskat pelagiskt och att lönsamheten i stort sett enbart kommit från den det fisket. Vilket innebär att de inte främst fiskat torsk. Något som också innebär att STECF har fel som påstår att det är en grupp av fiskebåtar som främst fiskar med bottentrål.

WWF, Ottilia Thoreson och Hannah Griffiths Berggrens inställning är verklighetsförnekande på en nivå som är jämförbar med den US-amerikanske presidenten Donald Trump. Ignoransen och arrogansen från WWF och deras företrädare är förbluffande. De som uppvisar sådan arrogans, nonchalans och ignorans som Thoreson och Griffiths Berggren är inget annan än arroganta skitstövlar.

Läs mer om rapporten:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!