Sveriges första landbaserade storskaliga laxodling

Premium Svensk Lax AB ska bygga en landbaserad  laxodling strax väster om Säffle i Värmland. Den ska vara  58 800 kvadratmeter stor. I mer än två år har bolaget arbetat med projektet. Fullt utbyggd är produktionskapaciteten 10 000 ton hel fisk per år vilket motsvarar 20% av svensk laxkonsumtion.

För en månad sedan fick projektet klartecken som Sveriges första kommersiella landbaserade laxodling av miljöprövningsmyndigheten i Örebro. Den 30 september gick prövningstiden ut. arbetet med att uppföra anläggningen inleds redan i år och 2024 ska anläggningen vara klar för fullskalig produktion.

”Vi skriver industrihistoria när Premium Svensk Lax som första svenska företag sätter spaden i marken för ett av de största industriprojekten inom svensk foodtech. Det faktum att vår lösning svarar mot de höga miljökrav som svenska myndigheter ställer, är en bra grund för fortsatt expansion med liknande anläggningar i Sverige”, säger vd, Sanja Miljevic, i ett pressmeddelande.

Anläggningen bygger enligt företaget på en miljövänlig teknik som är anpassad till inlandsförutsättningar utan direkt kontakt med intilliggande vattendrag. Vattnet tas från kommunalt VA och renas i anläggningens eget reningsverk innan det distribueras till det lokala reningsverket i Säffle.

”Vi är de första som fått klartecken av svenska myndigheter för en miljövänlig och kostnadseffektiv produktion av lax på land. Med detta projekt tar vi tillvara den potential som den nya tekniken innebär, vilket skapar attraktiva möjligheter för investerare, kunder och fortsatt expansion”, säger Per Lindberg. Per Lindberg, tidigare vd i Epiroc och BillerudKorsnäs, är nytillträdd styrelseordförande i Premium Svensk Lax AB.

”Från Säffle kommun upplever vi satsningen som metodisk och seriös och vi har stort förtroende för intressenterna bakom projektet. En satsning inom hållbar matproduktion har framtiden för sig och stämmer väl överens med kommunens vision, ´Vi leder hållbar utveckling”, säger Dag Rogne, kommunstyrelsens ordförande.

Enligt företaget och Säffle kommun kommer laxodlingen att innebär 100-tals nya jobb. Det är vad jag kan förstår en kraftig överdrift förutom möjligtvis under byggtiden. Laxodlingar ger inte speciellt många jobb,

Genom en landbaserad laxodling får svenska konsumenter tillgång till färsk, lokalt producerad lax utan miljögifter. Det är inget speciellt med detta. Ingen odlad lax innehåller miljögifter. Premium Svensk Lax kommer att använda dioxinfritt fiskmjöl och alger i foder. Inte heller detta är nåt unikt. Inget fiskmjöl och laxfoder innehåller dioxin. Normal går det åt mindre än ett vildfångad fisk för att producera 1 kilo odlad lax. I Säffle kommer det att gå åt 1,2 kilo vildfångad fisk för 1 kilo odlad lax.. Miljöavtrycket minskas även genom kortare transporter och minskat matsvinn då laxen kan hålla sig färskare jämfört med den lax som importeras idag. Detta låter rimligt.

I styrelsen för Premium Svensk Lax AB sitter Per Lindberg (ordf.), Sanja Miljevic (VD), Hans von Heijne, Per Törnberg, Knut Lillienau och Roger Marøy.

Premium Svensk Lax AB har 12 aktieägare, däribland Sanja Miljevic, Stig Torvund, Mikael Solberg (Sohlberg) via Strandgården i Stockholm AB, Roger Marøy via bolag (han är också delägare i norska sjömatsföretag), Knut Lillienau som också bedriver ekologiskt jordbruk på Mässviks gård i Värmland tillsammans med sin fru Christina Jonsson-Lillienau och  Per Törnberg.

Tidigare har Smögen Aquaculture AB sökt tillstånd för en landbaserad laxodling men fått avslag av Länsstyrelsen i Västra Götaland. I Kungshamn finns dessutom ytterligare ett större projekt som dock ännu inte kommit så långt. Smögen Aquaculture är det enda av dessa företag där folk med koppling till svenskt fiske och svensk fiskindustri investerat.

Premium Svensk Lax AB har istället en koppling till svensk storfinans genom Per Lindberg, Mikael Sohlberg (tidigare koncernchef för klädföretaget RNB) och Per Törnberg. Den sistnämnde är tidigare vd för Stenbecks tidningskoncern Metro och delägare i företaget Campadre som driver en nätbutik. Han äger 37% av kapital och röster via SB Capital Ltd. Andra delägare i  Campadre är Contango Venture II AS (fam. Selvaag), Mikael Sohlberg (Solberg) via Douglas S Invest AB (18%), Torsten Jansson (New Wave Group) via Härstedt & Jansson Invest AB (18%) och Patrik Hannell via Hannells Holding AB (10%). Patrik Hannell har en koppling till svensk fiskindustri då Hannell Holding AB äger AB Gösta Hannells Fisksalteri (Röda Ulven). Genom storfinansen har de direkta kontakter med makten i Sverige så det är kanske inte så förvånande att de är de första att få ett tillstånd.

Det tredje projektet liknar mest ett stort pyramidspel där de ansvariga inte har de pengar som krävs.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!