FEST Group

Jurij Prutkov var länge chef för det statligt ägda Murmansk Trawl Fleet (MTF) och tog aktiv del i privatiseringen av företaget. 2011 sålde han majoriteten av företaget till Karat Group, idag Norebo Holding, men övertog själv också vissa mindre delar av företaget. Detta är idag företagen Feniks JSC, Eridan JSC, Strelets JSC (också kallat Sagittarius) och Taurus JSC (FEST).

Prutkov verkar dock bara minoritetsdelägare i Feniks. Det finns dessutom två fiskeriföretag med namnet Feniks (Phoenix), båda i Fjärran Östern. Ett av dem är dotterbolag till  Polluks och igår i Okeanrybflot-koncernen. Men det är oklart vilket av dem, om något, som familjen Prutkov har koppling till.

Då Jurij Prutkov och hans son Vitalij Prutkov som äger 40% av de företag som ingår i gruppen är bosatta på Malta samt både maltesiska och ryska medborgare försökte de ryska myndigheterna år 2017-2018 ta ifrån dem ägandet av företaget. Men det misslyckades och Prutkovs vann mot de ryska myndigheterna i domstol. Det bolag som var intresserat av att köpa upp FEST var Russian Fishery Company.

Företagens fiske sker i Barents hav och Nordatlanten och de har fiskerättigheter som motsvarar ungefär 150 000 ton. Feniks och Eridan hade 2015 fiskerättigheter för 3% var av de ryska kvoterna av kolja och torsk i Barents hav och Nordatlanten. Förutom torsk och kolja fiskar bolaget även hälleflundra, makrill och blåvitling i Nordatlanten samt sardin och sardinella med mera utanför Västafrika. Eridan har 2 större fabrikstrålare, Strelets har 2 stycken medan Taurus har 3.

Omsättning och antal anställda i FEST-gruppens fiskeriföretag 2019, M USD, antal anställda

  • Eridan JSC, 41, 200
  • Strelets JSC, 47, 200
  • Taurus JSC, 78, 250

Källor: dnb.com, Ryska skeppsregistret

Gilla Anders Svensson på Patreon!