Norebo – Rysslands största fiskeriföretag

Norebo är en rysk fiskerikoncern som ägs av Vitalij Orlov. Egentligen består koncernen av flera olika företag som vart och ett ägs av Vitalij Orlov. De centrala företagen är det ryska moderbolaget för koncernens fiskeriföretag som heter Norebo Holding JSC och det brittiska företaget, Norebo Europe Ltd, som står för koncernens försäljning i väst. Försäljningen i övriga delar av världen ansvarar Norebo Hong Kong Ltd för. Bolaget är troligen det största ryska fiskeriföretaget och ett av världens största fiskeriföretag. Koncernens huvudkontor finns i Murmansk i nordvästra Ryssland.

Koncernen bedriver fiske i Barents av, Nordatlanten, i Atlanten utanför Västafrika, norra Stilla Havet, Okhotska sjön och Berings hav. De arter som fiskas är framförallt torsk, kolja, räka, pollock, stillahavstorsk, hälleflundra, sill, makrill, blåvitling, sardin, sardinell och taggmakrill. Vitfisken fångas både med trål och med backor (långrev, linfiske). Företaget säljer sina produkter under varumärkena Borealis, Glacialis och Ocean Spirit.

Ursprungligen grundades koncernen som Ocean Trawlers Ltd i Hong Kong av svensken Magnus Roth samt ryssarna Vitalij Orlov och Alexander Tugusjev. Samtidigt grundade de också Three Towns Capital som de ägde ihop och Fisheries Holding Karat (Karat Group). 2016 sålde Magnus Roth sitt ägande i Ocean Trawlers och blev istället ensamägare till det litauiska bolaget Baltlanta UAB som tidigare var dotterbolag till Ocean Trawlers/Karat. Orlov blev därmed ensamägare till Karat Group som idag heter Norebo. Detta har lett till en omfattande konflikt mellan Tugusjev och Orlov om ägandet där Tugusjev menar att han är delägare i Norebo och att Orlov lurat honom. Tugusjev har under den rättsliga processen fått ett visst stöd av Magnus Roth.

Idag har Norebo Holding 15 dotterföretag som ägnar sig åt fiske eller fiskerelaterad verksamhet. Dessa bolag är Karat-1 JSC som har 2 stora fabrikstrålare för demersalt fiske och 2 stora räktrålare, Murmansk Regional Fleet JSC med en stor demersal trålare, Akros JSC med 5 stora fabrikstrålare för fiske av pollock och bläckfisk, Murmansk Trawl Fleet PJSC med 2 medelstora fabrikstrålare, 3 stora fabrikstrålare för demersalt fiske och tre stora pelagiska fabrikstrålare, Roliz LLC med 2 stora fabrikstrålare som används till fiske av pollock och sill, Alternativa JSC med en medelstor demersal färskfisktrålare och en fabrikstrålare i samma storlek, Fishing Company Sogra JSC med två stora fabrikstrålare för demersalt fiske, Rybprominvest JSC med två stora demersala fabrikstrålare, Yamsy JSC med 9 backebåtar för demersalt fiske, Sakhalin Leasing Fleet JSC med tre fabrikstrålare för demersalt fiske, Magadantralflot LLC med en stor fabrikstrålare för pelagiskt fiske, Karelian Seafood JSC med en stor räktrålare, Arctic Shipping LLC med 5 kylfartyg för fisktransporter, Akros-3 JSC med en stor fabrikstrålare som fiskar pollock och sill samt KZB-Seld JSC med en fabrikstrålare för demersalt fiske.

När det gäller omsättning så omsatte Norebo Europe Ltd 426 miljoner dollar år 2019 med 20 anställda och har två dotterbolag. Det ryska försäljningsbolaget Norebo Ru JSC hade en omsättning på 132 miljoner dollar och 200 anställda. Inga dotterbolag. 2015 innehade koncernan cirka 25% av alla ryska fiskerättigheter för torsk och kolja i nordöstra Atlanten och Barents Hav och cirka 10% av de ryska kvoterna för pollock i Stilla Havet, Berings hav och Okhotska sjön.

Omsättning och antal anställda i Norebo-koncernens fiskeriföretag 2019, M USD, antal anställda

 • Karat-1 JSC, 85, 200
 • Murmansk Regional Fleet JSC, 21, 50
 • Akros JSC, 110, 750
 • Murmansk Trawl Fleet PJSC, 192, 720
 • Roliz LLC, 115, 380
 • Alternativa JSC, 48, 100
 • Fishing Company Sogra JSC, 47, 100
 • Rybprominvest JSC, 65, 150
 • Yamsy JSC, 60, 220
 • Sakhalin Leasing Fleet JSC, 97, 250
 • Magadantralflot LLC, 50, 100
 • Karelian Seafood JSC, 18, 50
 • Akros-3 JSC, 32, 150
 • KZB-Seld JSC, 10, 50

Källa: dnb.com

Det totala antalet anställda i koncernen är omkring 3 000 personer. Norebo har fiskerättigheter för cirka 480 000 ton fisk.

Makthavare i Norebo-kocnernen förutom Vitalij Orlov är svensken Gunnar Mansfeld som sitter i styrelsen för Norebo Europe Ltd tillsammans med Sturlaugur Haraldsson.

Om den tidigare historien kring Ocean Trawlers, Karat, Norebo, Vitalij Orlov, Tugusjev och Magnus Roth finns mer att läsa:

Om Baltlanta och Magnus Roth:

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!