Greenpeacedumheter om bottentrålning och Dogger bank

Bottentrålning på sandbankar och grusbottnar innebär inga som helst skador på växtlighet och djurliv. Det är fastlagt i en mängd vetenskapliga rapporter. När Greenpeace hävdar att det är skadligt, exempelvis när det gäller fisket på Dogger bank, så ljuger de. Dogger bank är nämligen en sandbank.

De främsta skadeverkningarna på bottnarna vid bottentrålning kommer från trålbordens (tråldörrarnas) kontakt med botten enligt en rapport från SLU Aqua. På sandbotten där rödspätta till stor del fiskas spelar detta i allmänhet ingen roll då dessa bottnar påverkas starkt av tidvatten, strömmar och annat. Bottentrålning gör därför ingen skillnad. På grusbottnar är påverkan också svag. Den största påverkan finns på lerbottnar, där fisketrycket också är högst. Kräfta och räka fiskas främst på sådana bottnar.

Vid det fiske som förekommer på Dogger bank, bomtrålning efter plattfisk, bottentrålning efter plattfisk och semipelagisk trålning efter tobis. Vid tobisfiske används i allmänhet en trål med flygande tråldörrar och mindre bottenpåverkan än vad som är fallet vid bomtrålning eller bottentrålning efter plattfisk.

När det gäller fiske av plattfisk är det inte speciellt omfattande på Dogger bank och fisket av tobis som främst är ett danskt fiske sker i huvudsak utanför det marina skyddsområdet och i kanterna av det. Greenpeace är helt enkel oseriösa när det uppger att detta fiske är ett problem i det marina skyddsområdet. Det skadar inte livet på bottnarna och det berör bara i mindre utsträckning det marina skyddsområdet. Däremot har de sannolikt rätt om musselskrapning.

Danska fiskare har inte heller 94% av den brittiska kvoten som Greenpeace påstår. Danmark har möjligen 94% av kvoten för tobis i den brittiska delen av de fiskevatten som ingår i EU:s del av Nordsjön. De kommer även fortsättningsvis ha större delen av Nordsjöns tobiskvot (det är i realiteten bara tre länder som fiskar tobis, Danmark, Norge och Sverige). Britterna kommer bara att ha en mycket liten del även efter Brexit. Ungefär hälften fiskas i det område där Dogger bank ligger.

Sen gör de en stor sak av att AIS varit avslagen på många båtar som fiskar på Dogger bank. Det handlar uteslutande om brittiska båtar och en dansk. Den danska båten tycks dock ha slagit på sin AIS så fort de kommit in i Dogger banks marina skyddsområde. Så anledningen till att den var avstängd tycks inte vara att de vill dölja nåt.

Dessutom är europeiska fiskebåtar inte ospårbara med AIS avslagen vilket Greenpeace antyder och tycks anse, De är spårbara för myndigheter genom VMS-system och det är därför ingen mening med att slå av AIS-systemet. Brittiska båtar har dock inte haft någon VMS så många av dem är ospårbara med avslagen AIS. EU har dock drivit igenom att de ska ha VMS, men med Brexit är det oklart om detta kommer att bli verklighet fullt ut.

Greenpeace antyder också att trålning skulle vara ett problem för marina däggdjur och fåglar. Det är det inte. Marina däggdjur och fåglar dödas framförallt vid garnfiske. Det är alltså garnfisket som behöver begränsas i områden där fåglar och marina däggdjur ska skyddas som exempelvis den nederländska delen av Dogger banks marina skyddsområden (Dogger Bank MPA) och det brittiska skyddsområdet för tumlare som gränsar till den brittiska delen av Dogger banks marina skyddsområde.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!