Snäckor från havet som kan ätas

Snäckor är sniglar med skal. Det finns många snäckor som kan ätas och i södra Europa är det vanligt att folk äter snäckor. I Sverige är det ovanligt trots att vi har ätbara snäckor i vårt land. Flera av dem lever i havet och exempelvis valthornssnäcka fiskas sen länge i flera länder runt Nordsjön som Danmark, Nederländerna, Belgien och Tyskland liksom i andra länder som Frankrike.

Valthornssnäcka (Buccinum undatum) fiskas med kupor (burar) eller med speciella trålar, och landas även som bifångst vid annat kommersiellt fiske. I Sverige landas några kilo per vecka och fiskauktionens prisnoteringar ligger på ca 10–20 kr per kg exklusive moms (november 2018). Vid Göteborgs universitet pågick ett provfiskeprojekt i slutet på 1990-talet där redskapsutveckling och marknad undersöktes. Det finns möjlighet att öka konsumtionen och fisket av valthornssnäcka, Valthornssnäcka finns längs med hela Västkusten.

Valthornssnäckan förekommer längs Europas kuster från Norge till Frankrike, samt omkring Brittiska öarna och Island. Den förekommer även längs Grönlands sydkust, Kanadas östkust, samt längs kusten till nordöstra USA. Den livnär sig bland annat på musslor, döda fiskar och andra döda djur.

Valthornssnäcka. Bild: Hans Hillewaert. Licens: CC BY-SA 4.0

Även strandsnäckor som finns i stora mängder längs västkusten kan ätas. 6 olika arter av strandsnäcka finns, den mest förekommande är vanlig strandsnäcka (Littorina littorea) och de andra arterna är Trubbig strandsnäcka (Littorina obtusata), Bandad lagunsnäcka (Littorina vincta), Vivipar strandsnäcka (Littorina saxatilis), Littorina fabalis och Blek lagunsnäcka (Lacuna pallidula).

Vanlig strandsnäcka. Bild: Guttorm Flatabø Licens: CC BY-SA 3.0

Den vanliga strandsnäckan lägger äggkapslar med 1 till 5 ägg i varje. Ungarna lever pelagiskt i tre veckor innan de sätter sig på en stenig eller klippig strand ovanför medelvattenlinjen. Vid lågvatten befinner de sig ovanför vattenytan men vid högvatten under. De livnär sig på alger. De kan parasiteras av sugmaskar som har en livscykel som fortsätter i fåglar.

Strandsnäcka kan vara möjligt att kommersiellt utnyttja för ett småskaligt kommersiellt fiske och fiskas lämpligen genom handplockning.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!