Kommunikationer och befolkningsutveckling på Rörö, Hyppeln och Knippla

Öckerö kommun har fått ta emot ett upprop om bättre kommunikationer för de tre så kallade Nordöarna i kommunen. Rörö, Hyppeln och Knippla. I samband med uppropet som kräver bättre kommunikationer säger Thomas Alm från Rörö öråd följande om befolkningsutvecklingen:

Thomas Alm, ordförande i Rörö ö-råd, beskriver oron för utvecklingen på öarna:

– De senaste tio åren har antalet invånare som bor här året runt minskat med mer än tio procent, 150 personer på de tre öarna tillsammans. Öarna avfolkas när det blir svårt att leva här som barnfamilj. Vi är rädda att ingen kan bo här om servicen försvinner. Fortfarande finns det kvar en skola och en butik på Rörö.

Och förutsättningen för att människor ska vilja bo kvar, och kanske flytta ut till öarna, är att det går att ta sig till andra öar och till Lilla Varholmen för vidare resa mot centrala Göteborg. Utan att det tar alltför lång tid.

Som jag ser det är det stora problem med hans inställning. Det stora problemet för den som vill bosätta sig på Rörö är inte kommunikationerna utan bostadspriserna. En barnfamilj har idag inte råd att köpa en bostad på Rörö och antalet hyresrättslägenheter är begränsat (på Knippla och Hyppeln finns i princip inga alls). Följden blir att äldre med gott om pengar köper upp bostäderna på ön för att antingen använda dem som sommarbostäder eller för att bo där permanent när de blivit pensionärer. Förhållandevis få på Rörö har också skrivit under uppropet. De flesta som skrivit under bor faktiskt inte på nån av de tre öarna överhuvudtaget.

Därmed inte sagt att kommunikationerna är bra. De är urusla. Ofta får en vänta länge vid Burö mellan färjan och bussen. Ibland finns det till och med en buss där som inte tar passagerare utan kör iväg tom till bussgaraget på Hönö. Så bättre samordning mellan färjor och bussar vore mycket bra. Så det hela är uselt planerat. Det är också mycket besvärligt att åka kollektivt till Hönö då det kräver ett byte.

Men om kommunikationerna till Göteborg blev bra skulle det kunna leda till ännu högre priser på bostäder och en snabbare avfolkning vad det gäller barnfamiljer. Bara bättre kommunikationer är ingen lösning.

Låt oss dessutom titta på befolkningsutvecklingen de senaste åren. Mellan 1995 och 2015 minskade befolkningen på Rörö med 8% vilket innebär att befolkningen på Rörö numera är i samma storlek som den var på 1970-talet och 1980-talet. På Knippla minskade befolkningen med 26% under samma period. Knippla har mycket bättre kommunikationer än Rörö. Färjan tar kortare tid och bussarna är bättre synkade med färjeturerna. På Hyppeln har befolkningen minskat ännu mer.

Det som skiljer öarna åt är att Rörö idag har ett existerande aktivt fiske med en fiskeflotta bestående av 5 riktigt stora fiskebåtar (en ska levereras i dagarna), 5 medelstora fiskebåtar (varav en aldrig ligger på Rörö) och ett tiotal mindre. Knippla och Hyppeln har inga fiskebåtar alls. De som har barn på Rörö är i stort sett bara yrkesfiskare då de kan bo på ön på grund av arbetet och dessutom har råd med bostäderna där.

För att Nordöarna ska kunna locka fler fastboende är det därför inte kommunikationer som är det viktiga utan det är framförallt förekomsten av ett existerande och aktivt yrkesfiske som tycks spela roll.

Som det är idag sysselsätter fiskeriföretagen många fler personer än det antal som finns på Rörö och befinner sig i arbetsför ålder. För att ön ska kunna överleva på sikt krävs att de som arbetar på båtarna lockas att bosätta sig på Rörö. Att få snabbare förbindelser med Göteborg kan motverka detta genom högre bostadspriser. Men det kan också göra det lättare för unga familjer att bosätta sig på ön. För att det senare ska bli verklighet krävs bostadsplanering så att det finns billigare bostäder för unga ensamma liksom för unga familjer.

För öns överlevnad på lång sikt krävs förmodligen också lite större investeringar. Idag kan Rörös fiskeflotta till stor del inte komma in i hamnen. Bara en av de fem stora båtarna (varav 3 har dansk flagg) har tillräckligt litet djupgående. Att anlägga en utvidgning av hamnen med hjälp av en pontonbrygga av samma slag som i Grebbestad och på Donsö vore kanske en idé. Men då öns stränder är långgrunda är det vissa problem med detta och de lägen som finns öster om vid Apelvik och Halaberget ligger helt öppna för nordanvinden.

Mellan Hyppeln och Rörö finns också en möjlighet men det skulle kräva att de små holmar som ligger där liksom en fast förbindelse från dessa till Rörö. Kanske skulle det vara möjligt om en bro till Hyppeln byggdes ihop med hamnen och att ett nytt gemensamt färjeläge för båda öarna byggdes i den nya hamnen. Det skulle också ge bättre kommunikationer samt ge Hyppeln bättre överlevnadsmöjligheter på sikt.

PS. Jag bor inte heller på Rörö. Men mamma bor där.