LNG-driven miljövänlig fiskebåt med ny design

Selvåg Senior AS från Meløy i Norge har tecknat ett kontrakt med det turkiska varvet Cemre Shipyard för byggandet av en toppmodern kombinerad snörpvadsbåt/pelagisk trålare full av ny och grön miljöteknik. Det är den tredje LNG-drivna norska fiskbåten som beställts men den första som designats av Skipsteknisk. De två tidigare är Libas och Sunny Lady.

Designen har utvecklats i nära samarbete mellan fiskeriföretaget och Skipsteknisk. Det är den första nybyggnaden med modellabeteckningen ST-136 LNG och det är andra gången Skipsteknisk designar ett nybygge för fiskeriföretaget Selvåg Senior.

Den nya fiskebåten kommer att innehålla en nyutvecklad vertikal bensintank med en volym på så mycket som 350 m3. Flytande naturgas (LNG) kommer att vara fartygets primära energibärare. Den vertikala bensintanken är placerad i förskeppet tt område som ofta är svårt att dra full nytta av på denna typ av fiskebåt. Detta innebär att fartygets storlek och utrymmen inte påverkas i samma utsträckning som om tanken skulle byggas som en mer traditionell horisontell tank. Den nya båten kommer att bli cirka 79,5 meter lång och med en bred på 16,2 meter.

Flytande naturgas upprätthåller en temperatur på cirka -160 ° C och måste värmas upp till gasform som håller rumstemperatur för att kunna användas som bränsle i huvudmotorn. Överskott av energi från uppvärmningen kommer att bibehålla det kylda havsvattnet (RSW) i fisktankarna. Överskott från avgaserna ska återvinnas och omvandlas för att producera ren el. Nya Selvåg Senior blir det första nybyggda fiskefartyget i världen med denna teknik.

Ett  batteripaket på 1 Mwh ska installeras. Detta ersätter en dieseldriven hjälpmotor och kan hjälpa till att jämna ut belastningen på huvudmotorn under gång och dessutom vara en kraftkälla i hamn. I hamn är det tänkt att fiskebåten ska ha stor mottagningskapacitet av el för att ladda batteripaketet.

Totalt kommer samtliga åtgärder att utgöra en total minskning av utsläppen av växthusgaser med hela 42% jämfört med om nya Selvåg Senior skulle byggas med konventionell teknik.

Nybygget kommer att riggas för pelagisk trålfiske och snörpvadsfiske med pumpning både över sidan och aktern. Alla vinschar och fiskpumpar ska vara elektriska och retureffekter går till batteripaketet.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!