Fiskeribranschen är viktig – hjälp Konkurrensverket genom att fylla i en enkät

Konkurrensverket ska bli tillsynsmyndighet över en ny lag som träder i kraft i november 2021. Lagen om otillbörliga handelsmetoder ska skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsvaror mot vissa avtalsvillkor och beteenden som köpare utövar mot leverantörer.

Som en förberedelse för det nya tillsynsuppdraget genomför Konkurrensverket en enkät som syftar till att undersöka hur vanligt förekommande dessa avtalsvillkor och beteenden är idag. Den är riktad till leverantörer i jordbruks- och livsmedelskedjan, dvs bland annat yrkesfiskare och fiskodlare.

Enkäten kommer att vara öppen för svar till måndag den 29:e mars 2021. Det tar ungefär 10 minuter att fylla i enkäten.

Konkurrensverket kommer kontinuerligt att följa antal svar som kommer in.

Fyll i enkäten här.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!