Hirtshalsfiskarna – Asbjørn A/S

I Hirtshals finns fyra av Danmarks största fiskeriföretag. En av dessa fiskerikoncernen är Asbjørn A/S som ägs av familjen Magnusen som ursprungligen kommer från Färöarna. Det centrala bolaget i koncernen är Asbjørn A/S som ägs av bröderna Fridi Petur Magnusen (45%), Roi Magnusen (45%) och en son till nån av dem vid namn Nicolai Asbjørn Magnusen. De äger bolaget via personliga holdingbolag, FM Holding ApS, ACB Holding ApS respektive NAM Holding ApS af 1. oktober 2017.

FM Holding ApS, ACB Holding ApS och NAM Holding ApS af 1. oktober 2017 äger också aktier i fiskeriföretaget AB Ocean ApS, FM Holding ApS (Fridi Magnusen) innehar 22,5%, ACB Holding ApS (Roi Magnusen) 22,5% och NAM Holding ApS af 1. oktober 2017 äger 5%. Det ger en sammanlagd ägdarandel i AB Ocean ApS på 50%. Den andra halvan kontrolleras av ägarna bakom Beinur A/S, en annan av de stora fiskerikoncernerna i Hirtshals.

Asbjørn A/S äger två stora pelagiska fiskebåtar, HG 265 Asbjørn på 2 967 bruttoton och HG 365 Junior på 1 198 bruttoton. De används till fiske av sill, makrill, tobis, brisling (skarpsill), blåvitling (kolmule) och sperling (vitlinglyra). Det handlar om både industrifiske och fiske för konsumtionsändamål. Bolaget har cirka 20 anställda och det ekonomiska resultatet efter skatt och finansiella kostnader var 24 miljoner DKK år 2019. Bokförda tillgångar var 841 miljoner DKK varav 558 miljoner i fiskerättigheter och 210 miljoner i fiskebåtar.

HG 265 Asbjørn. Bild: Kim Jørgensen, Dansk Fiskeri & Søfart

AB Ocean ApS äger för sin del fyra mindre båtar, HG 162 North Ocean på 111 bruttoton, HG 165 South Ocean på 117 bruttoton, HG 462 West Ocean på 856 bruttoton och HG 465 East Ocean på 498 bruttoton. Dessa fyra båtar används i huvudsak till industrifiske av tobis, brisling och sperling. AB Ocean ApS är ett nybildat bolag och det finns därför ingen tidigare redovisad ekonomisk aktivitet.

Andel av fiskerättigheterna för Asbjørn A/S, fiskart och kvot, andel

 • Atlantoskandisk sill, 15,9%
 • Sill Nordsjön, 6,8%
 • Sill Skag/Katt, 7,1%
 • Makrill, 8,1%
 • Makrill färöisk zon, 17,4%
 • Makrill norsk zon, 8,1%
 • Brisling Nordsjön, 8,2%
 • Brisling Skag/Katt, 0,1%
 • Brisling Östersjön, 13,9%
 • Tobis, 7,4%
 • Blåvitling, 29,6%
 • Blåvitling färöisk zon, 21,9%
 • Sperling, 10,0%
 • Havgalt, 6,0%

Total IOK-andel, 10,3%

Andel av fiskerättigheterna för AB Ocean A/S, fiskart och kvot, andel

 • Brisling Nordsjön, 5,7%
 • Tobis, 4,3%
 • Sperling, 6,4%

Total IOK-andel; 3,0%

HG 365 Junior. Bild: DPPO

Förutom fiskeriintressena så är Asbjørn A/S också delägare i Hornsnes Invest A/S med 25% av aktier och kapital. Övriga delägare är de tre andra stora fiskeriföretagen i Hirtshals, Beinur A/S, Rederiet Ruth A/S och Isafold Invest ApS. Hornsnes Invest A/S är huvudägare med 90% av aktierna och rösterna i varvskoncernen HY Group A/S med dotterbolagen Hirtshals Yard A/S och Vestkajens Maskinværksted A/S.

Dessutom äger Fridi Magnusen och Roi Magnusen 50% av bolaget Jørns Not & Trawlværksted ApS som i sin tur äger 50% i Midjord Offshore ApS och Hirtshals Transportcenter P/S samt en minoritetsandel i SWS Factoring AB.

Tillsammans äger de två bröderna Magnusen också 50% i Komplementarselskabet af den 16 januar 2007 ApS som är moderbolag till Last Stop Shop ApS och Shop2go ApS. De är därmed huvudägare i dessa bolag.

Fridi Petur Magnusen är styrelseordförande i Danmarks Pelagiske PO (DPPO) och styrelsemedlem i Asbjørn A/S, AB Ocean ApS, FM Holding ApS, Hornsnes Invest A/S, HY Group A/S, Hirtshals Yard A/S, Vestkajens Maskinværksted A/S, Last Stop Shop ApS, Shop2go ApS, Jørns Not & Trawlværksted ApS, Midjord Offshore ApS, Hirtshals Transportcenter P/S, Komplementarselskabet af den 16 januar 2007 ApS, Fiskeavgiftsfonden och Foreningen for notbåde i Hirtshals. Roi Magnusen har styrelseuppdrag i exakt samma företag och föreningar förutom de två sistnämnda.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!