Hirtshalsfiskarna – Beinur A/S

Familjen Tindskards Beinur A/S är ett av fyra stora fiskeriföretag med bas i Hirtshals. Ägare av Beinur A/S är Fridalvur Virgarsson Tindskard genom FVT Holding ApS som innehar 55,56% av aktiekapital och röster i bolaget, hans bror Runi Virgarson Tindskard med 33,33% av röster och aktier genom Atlantic Viking Holding ApS och slutligen Gunnar Nolsø genom Dal65 Holding ApS med 11,11% av aktiekapital och röster. Runi Virgarson Tindskard tycks vara bosatt på Island.

Samma tre personer är genom sina personliga holdingbolag också delägare i det nystartade fiskeriföretaget AB Ocean ApS. FVT Holding ApS äger 27,78%, Atlantic Viking Holding ApS äger 16,66% och Dal65 Holding ApS 5,56% vilket sammanlagt utgör ett ägande av 50%. Resterande 50% ägs av ägarna bakom fiskeriföretaget Asbjørn A/S.

Brödernas syster Elin Virgarsdottir Tindskard äger för sin del fiskeriföretaget S 281 Elin ApS och Expo Hirtshals ApS. Expo Hirtshals ApS har dotterbolaget Beinur Holding ApS.

Genom att ägandet i familjen Tindskard är uppdelat kan de ha både pelagiska fiskerättigheter (IOK) och demersala fiskerättigheter (FKA).

Beinur A/S äger den stora pelagiska fiskebåten HG 62 Beinur på 2 760 bruttoton. Bolaget har cirka 20 anställda och det ekonomiska resultatet efter skatt och finansiella kostnader var 21 miljoner DKK år 2019. Bokförda tillgångar var 926 miljoner DKK varav 631 miljoner i fiskerättigheter och 246 miljoner i fiskebåtar.

HG 62 Beinur. Bild: DPPO

AB Ocean ApS äger fyra mindre båtar, HG 162 North Ocean på 111 bruttoton, HG 165 South Ocean på 117 bruttoton, HG 462 West Ocean på 856 bruttoton och HG 465 East Ocean på 498 bruttoton. Dessa fyra båtar används i huvudsak till industrifiske av tobis, brisling och sperling. AB Ocean ApS är ett nybildat bolag och det finns därför ingen tidigare redovisad ekonomisk aktivitet.

S 281 Elin ApS äger för sin del den demersala trålaren HG 281 Elin på 240 bruttoton och dessutom den minimala trålaren HG 63 Brestur. Företaget har cirka 10 anställda och gjorde en vinst på 738 000 DKK år 2019. Båten var ännu inte levererad 2019 och bokförda tillgångar var totalt 111 miljoner DKK varav 42 miljoner för fiskerättigheter.

Andel av fiskerättigheterna för Beinur A/S, fiskart och kvot, andel

 • Atlantoskandisk sill, 8,6%
 • Sill Nordsjön, 7,7%
 • Sill Skag/Katt, 7,2%
 • Makrill, 9,6%
 • Makrill färöisk zon, 6,9%
 • Makrill norsk zon, 9,6%
 • Brisling Nordsjön, 8,4% (skarpsill)
 • Brisling Skag/Katt, 15,0%
 • Brisling Östersjön, 14,3%
 • Sill västra Östersjön, 5,1%
 • Sill östra Östersjön, 5,1%
 • Tobis, 9,1%
 • Blåvitling, 9,1%
 • Blåvitling färöisk zon, 5,2%
 • Sperling, 11,2% (vitlinglyra)
 • Havgalt, 11,8% (trynfisk)

Total IOK-andel, 9,1%

Andel av fiskerättigheterna för AB Ocean A/S, fiskart och kvot, andel

 • Brisling Nord, 5,7%
 • Tobis, 4,3%
 • Sperling, 6,4%

Total IOK-andel, 3,0%

Andel av fiskerättigheterna för S 281 Elin ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Skagerak, 3,2%
 • Tunga Sk/Ka/ÖS, 1,1%
 • Rödspätta Katt, 1,5%
 • Rödspätta Skag, 1,8%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 2,0% (kräfta)
 • Sej Nord/Skag/Katt, 1,1%
 • Kuller Skag/Katt, 3,4% (kolja)
 • Brisling Skag/Katt, 4,0%

Total FKA-andel, 0,8%
Total IOK-andel, 0,05%

Förutom fiskeriintressena så är Beinur A/S också delägare i Hornsnes Invest A/S med 25% av aktier och kapital. Övriga delägare är de tre andra stora fiskeriföretagen i Hirtshals, Asbjørn A/S, Rederiet Ruth A/S och Isafold Invest ApS. Hornsnes Invest A/S är huvudägare med 90% av aktierna och rösterna i varvskoncernen HY Group A/S med dotterbolagen Hirtshals Yard A/S och Vestkajens Maskinværksted A/S.

Dessutom äger Runi Virgarson Tindskard 50% av Tindskard ApS där resterande hälft ägs av Gudlaug Hulda Tindskard. Tindskard ApS äger 1/3 i textilföretaget Atlantik ApS.

Fridalvur Virgarsson Tindskard är styrelsemedlem i Danmarks Pelagiske PO (DPPO), styrelsemedlem i Beinur A/S, AB Ocean ApS, FVT Holding ApS, Hornsnes Invest A/S, HY Group A/S, Hirtshals Yard A/S, Vestkajens Maskinværksted A/S, FF Skagen A/S, Scandic Pelagic A/S och Foreningen for notbåde i Hirtshals.

Runi Virgarson Tindskard sitter för sin del i styrelserna för Beinur A/S, AB Ocean ApS, Atlantic Viking Holding ApS, Hornsnes Invest A/S och Tindskard ApS medan Elin Virgarsdottir Tindskard är styrelsemedlem i S 281 Elin ApS, Expo Hirtshals ApS, Beinur Holding ApS och Glotti I/S.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!