Svenskdominerade Skagen – Astrid-koncernen

De flesta stora fiskeriföretag i Skagen ägs av svenska yrkesfiskare och yrkesfiskeföretag. Det allra största svenskägda företaget är Astrid Fiskeri A/S som är ett dotterbolag till svenska Astrid Fiske AB. Astrid Fiskeri A/S har 6 anställda i Danmark men hela Astrid Fiske AB har drygt 40 anställda. Bolaget ägs med 1/3 vardera av bröderna Börje och Thomas Johansson. Deras söner Daniel Johansson respektive Kristian och Johannes Johansson äger den resterande tredjedelen med lika stora andelar.

Astrid Fiske AB och ägarfamiljen Johansson är hemmahörande på den lilla ön Rörö i likhet med det nästa största svenskägda fiskeriföretaget i Skagen, Themis Fiskeri A/S.

I Sverige har Astrid Fiske AB dotterbolaget Astrid Fiskexport AB med en mindre fiskindustri i Rönnäng (Stansvik) på Tjörn. Dessutom äger företaget 60% i Norra Skärgårdens Fastigheter AB. 45% i Smögenlax Aquaculture AB, 44% i PipeIsland AB, 31% i Mela Led Smart Electronic Solutions AB och 14% i Aluwave AB. Börje Johansson är också delägare i Första Viken Is Lager AB.

I Danmark äger Astrid Fiskeri A/S cirka 40% i fiskodlingsföretaget Skagen Aquaculture Komplementarselskab ApS vars huvudägare med 50% aktiekapital och röster är Petri Holding ApS (Jens Petri Petersen) som dessutom äger ytterligare 10% genom att ett dotterbolag, Sustainable Seafood Invest ApS, äger denna andel. Även i fiskodlingsföretaget Skagen Salmon Holding Partnerselskab äger Astrid Fiskeri A/S cirka 40%.

Astrid-koncernen är det enda större svenska och danska fiskeriföretaget som har ägarintressen i fiskodlingsbranschen.

Astrid Fiskeri A/S äger fiskebåten S 264 Astrid på 2 352 bruttoton medan Astrid Fiske AB medan Astrid Fiske AB äger de demersala fiskebåtarna GG 70 Marie på 32 bruttoton och GG 292 Martina på 11 bruttoton.

S 264 Astrid

I Sverige finns också fiskeriföretaget Astrid Pelagic AB som har Börje och Tomas Johansson som ägare och alltså kan ses som ett systerföretag till Astrid Fiske AB. Detta bolag har dotterbolaget Astrid Invest AB. Omsättningen i Astrid Pelagic AB var 6 miljoner SEK år 2019 och vinsten nästan 12 miljoner SEK. Bokförda tillgångar var 90 miljoner, huvudsakligen i form av lån till delägare eller närstående. Astrid Invest AB är sen slutet på 2019 ägare av fiskerättigheter och fiskebåtar. Fiskerättigheterna var i slutet av 2019 upptagna till ett värde av 639 000 SEK och fiskebåtarna till 452 000 SEK. Totala tillgångar var 1,1 miljon.

Astrid Invest AB äger 89/100 av den splitter nya trålaren GG 64 Astrid Marie, GG 77 Falken (den ska nog säljas om den inte redan är såld) och har precis sålt GG 764 Astrid. Resterande 11/100 i GG 64 Astrid Marie ägs av Axfish AB.

GG 64 Astrid Marie.  Bild: Kent Bandholm/Bandholms Skibsbilleder

Astrid Fiske AB hade en total omsättning på 496 miljoner SEK år 2019. Vinsten var 114 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var totalt 1 248 miljoner SEK varav 829 miljoner i fiskerättigheter, 230 miljoner i fiskebåtar och  280 miljoner i likvida medel.

Vinsten i danska Astrid Fiskeri A/S var 55 miljoner DKK år 2019. Bokförda tillgångar var totalt 977 miljoner DKK varav 624 miljoner i fiskerättigheter, 158 miljoner i fiskebåtar och 116 miljoner DKK i likvida medel.

Andel av fiskerättigheterna för Astrid Fiskeri A/S, fiskart och kvot, andel (Danmark)

 • Atlantoskandisk sill, 0,4%
 • Sill Nordsjön, 14,6%
 • Sill Skag/Katt, 17,0%
 • Sill västra Östersjön,12,4%
 • Sill östra Östersjön, 15,0%
 • Makrill, 8,3%
 • Makrill norsk zon, 8,3%
 • Brisling Nordsjön, 10,0%
 • Brisling Skag/Katt, 3,8%
 • Brisling Östersjön, 15,0%
 • Tobis, 10,0%
 • Blåvitling, 8,3%
 • Blåvitling färöisk zon, 5,2%
 • Hästmakrill, 34,3%
 • Sperling, 1,2%
 • Havgalt, 1,7%

Total IOK-andel, 9,8%

Andel av fiskerättigheterna för Astrid Pelagic AB/Astrid Invest AB, fiskart och kvot, andel (Sverige) (Källa: Havs och vattenmyndigheten)

 • Sill, Norska havet, 43,6%
 • Sill Nordsjön, 24,8%
 • Sill Nordsjön norsk zon, 24,8%
 • Sill Skag/Katt/Nord, 27,6%
 • Sill Skag/Katt, 16,2%
 • Sill östra Östersjön, 7,6%
 • Skarpsill Skagerak, 41,1%
 • Skarpsill Östersjön, 7,4%
 • Makrill, 31,9%
 • Makrill norsk zon, 32,6%
 • Blåvitling, 11,0%
 • Tobis, 5,5%

I Sverige har koncernen också en del mindre fiskemöjligheter (årliga fiskerättigheter) för fisk och skaldjur.

När det gäller styrelseposter så sitter Börje Johansson som ordinarie i styrelsen för Astrid Fiske AB, Astrid Pelagic AB, Astrid Fiskexport AB, Astrid Invest AB, Astrid Fiskeri A/S, Smögenlax Aquaculture AB, Första Viken Is Lager AB och Swedish Pelagic Federation PO samt styrelsesuppleant i RenaHav Sverige AB.

Thomas Johansson är ordinarie styrelseledamot i Astrid Fiske AB, Astrid Pelagic AB, Astrid Fiskexport AB, Astrid Invest AB, Astrid Fiskeri A/S, Danmarks Pelagiske PO, Smögenlax Aquaculture AB, Rindö Hamn AB, ÖMC Rindö Fastigheter AB, Öckerö Maritime Center samt styrelsesuppleant i RenaHav Sverige AB, Breviksvale AB och Norra Skärgårdens Fastigheter AB.

När det gäller Kristian Johansson är han styrelseledamot i Astrid Fiske AB, Astrid Fiskexport AB, Astrid Invest AB, Astrid Fiskeri A/S, Smögenlax Aquaculture AB, Norra Skärgårdens Fastigheter AB, RenaHav Sverige AB, PipeIsland AB och Aluwave AB samt är suppleant i Astrid Pelagic AB. Johannes Johansson är styrelseledamot i Astrid Fiske AB och Astrid Invest AB samt suppleant i Smögenlax Aquaculture AB och RenaHav Sverige AB. Slutligen är Daniel Johansson styrelseledamot i Astrid Fiske AB och Astrid Invest AB samt suppleant i Astrid Pelagic AB, Smögenlax Aquaculture AB och RenaHav Sverige AB

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!