EU skärper fiskerikontrollreglerna och inför kameraövervakning ombord

EU-parlamentet har beslutat att reglerna när det gäller kontroll och rapportering av vad som fångats ska skärpas upp. Nu ska allt rapporteras i loggboken. Även sådant som inte får landas och fridlysta arter. Alla fiskebåtar, även små, ska också vara försedda med elektronisk utrustning som gör att de kan spåras och allt som landas ska vara elektroniskt spårbart från fångsttillfället tills det ligger på konsumentens tallrik. I Sverige finns redan sådana lagar, regler och möjligheter så för fisket i Sverige betyder just dessa förändringar väldigt lite.

Samtidigt är det mycket svårt att kontrollera om reglerna följs ute till havs. En fiskare som inte vill följa reglerna kan kasta all otillåten fångst över bord utan att myndigheterna eller nån annan får reda på nåt om saken. Det finns egentligen bara två sätt att kontrollera detta. Att det finns kontrollanter med ombord eller elektronisk övervakning av fångsten. Det första är mycket dyrt och det sistnämnda röstade EU-parlamentet delvis emot men inte när det gäller bifångster på fiskebåtar längre än 12 meter.. Dessutom har EU-parlamentet bestämt att fångster får underrapporteras utan att det medför nån åtgärd eller straff. Underrapporteringen kan vara så stor som 40% utan att det anses vara straffbart. Denna möjlighet gör att fångstrapporteringen blir helt otillförlitlig och att beståndsuppskattningar riskerar att bli helt felaktiga.

När det gäller elektronisk övervakning av fångsten kräver dock EU att alla fiskebåtar som är längre än 12 meter och där bifångsten riskerar att slängas ut ska förses med övervakningskameror för att kontrollera fångsten. Det borde gälla alla fisk-, räk- och kräfttrålare såväl som snurrevadsbåtar i Danmark och Sverige som är längre än 12 meter. Däremot gäller det inte de stora pelagiska fiskebåtarna men de är ju å andra sidan positiva till kameror ombord som övervakar fångsten så där kan det införas på frivillig väg. Med kamera ombord blir det också möjligheter för de olika länderna att ge lättnader vad det gäller andra regler:

Det er korrekt, at et forslag om obligatorisk brug af kameraovervågning på alle fartøjer over 12 meter ikke er en de af Europa-Parlamentets forhandlingsmandat i de videre forhandlinger. Men, Europa-Parlamentet anbefaler fortsat, at en vis procentdel af fartøjer over 12 meter skal udstyres med kameraer efter en konkret risikovurdering af, om de pågældende fartøjer udgør en høj risiko for ikke at overholde reglerne om landingspligt.

Derudover lægger Europa-Parlamentet op til, at fartøjer frivilligt kan installere kameraovervågning ombord mod til gengæld at få friere vilkår på andre områder. Det er situationen lige nu.

Regelverket är dock inte klart ännu utan överläggningarna om den exakta utformningen kommer att fortsätta mellan och i ministerrådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Läs mer om kameraövervakning av fångsten.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!