Svenskdominerade Skagen – S 107 Skagerak ApS

Räkfiskeföretaget S 107 Skagerak ApS ägs av Lars Pedersen Mose (50%), Jens Christian Bang Andersen (39,5%) och Thomas Møller Kristiansen (10.5%) via holdingbolagen Ulla Lindblad Holding ApS (Pedersen Mose) respektive S 430 Well-Bank Holding ApS. Antalet anställda är cirka 10. Bolaget hette tidigare Ulla Lindblad A/S men är i praktiken en sammanslagning av Ulla Lindblad A/S och S 430 Well-Bank A/S. Den båt som heter S 430 Well-Bank ägs av ett helt annat företag.

År 2019 när företaget hette Ulla Lindblad A/S gick bolaget med en förlust på cirka 300 000 DKK och hade bokförda tillgångar på cirka 8 miljoner DKK varav cirka 4 miljoner i fiskebåtar och 1 miljon i fiskerättigheter. Den fiskebåt de ägde på den tiden hette S 107 Ulla Lindblad men den de äger idag är S 107 Skagerak och är på 331 bruttoton.

Andel av fiskerättigheterna för S 107 Skagerak ApS, fiskart och kvot, andel (Danmark)

  • Torsk Skagerak, 2,0%
  • Sej No/Sk/Ka,0,8%
  • Kuller Skag/Katt, 1,4% (Kolja)
  • Rödspätta Skag, 0,6%
  • Rödspätta Katt, 0,7%
  • Piggvar/Slätvar, 0,1%
  • Jomfruhummer Sk/Ka, 1,1% (Kräfta)
  • Jomfruhummer Nord, 1,1%
  • Räka Skag/Katt, 14,2%
  • Räka norsk zon, 10,1%

Total FKA-andel, 0,7%

S 107 Skagerak ApS är tillsammans med bl.a. S 226 ApS och Saron Fiskeri A/S delägare i Skagen Gourmet Rejer ApS med cirka 20% var. Andra ägare är bl.a. Karl Arne Nielsen som är delägare i S 255 North Sea ApS och Niels Leif Steffensen med mellan 5% och 10% var.

Förutom i de egna bolagen sitter Jens Christian Bang Andersen i styrelsen för Fiskernes Fiskesortering Amba. De andra två har inga uppdrag vid sidan av de egna företagen.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!