Västkustöar som överlever trots dåliga odds – Kosteröarna

Kosteröarna är en ögrupp väster om Strömstad. Huvudöarna, Nordkoster och Sydkoster, som ligger tätt ihop är de enda bebodda öarna i ögruppen. De är 4 respektive 8 kvadratkilometer stora och hade en befolkning på 125 respektive 238 personer år 2012. En del av de bofasta är norska medborgare. Koster har traditionellt varit beroende av fiske och jordbruk men är sen 1970-talet är de två öarna i princip är helt beroende av turism. Öarna nås med personfärjor från Strömstad som drivs av Koster Marin AB (fam. Eriksson) som har drygt 20 anställda.

Koster. Bild: Bengt Nyman Licens: CC BY 2.0

Det har aldrig bott speciellt många människor på Nordkoster och befolkningen var som störst i början av 1900-talet. År 1917 bodde 190 personer på ön vilket år 2005 hade minskat till 105 stycken. Sydkoster hade en befolkning på 323 personer år 1917. 2005 hade antalet invånare minskat till 215. Det är i jämförelse med många andra öar en beskedlig minskning. Sen bottenrekordet år 1975 med 215 invånare på bägge öarna tillsammans växte befolkningen fram till mitte av 1990-talet då den var 384 personer för att sen vända neråt igen till  363 personer år 2012 och 316 personer år 2016.

Turismen är sen 1970-talet den viktigaste näringen på Kosteröarna. Det som lockar är, förutom det milda klimatet och den vackra skärgårdsnaturen, att det på Kosteröarna finns ett naturreservat på totalt 1 254 hektar som bildades 1984 och att öarna ligger mitt i Kosterhavets nationalpark som bildades 2009. Kosterhavets nationalpark är på nästan 400 kvadratkilometer och gränsar till Ytre Hvalers nationalpark i Norge såväl som till Väderöarnas naturreservat (18 300 hektar) i söder. Det småskaliga skaldjursfiske som finns kvar på öarna är för sin del i stor utsträckning inriktat på att tillfredsställa turisternas behov. Cirka 90 000 turister besöker Kosteröarna varje år (dock sannolikt inte 2020). Till detta kommer sommargäster. Antalet resenärer med Kosterfärjan var cirka 300 000 år 2018 jämfört med cirka 200 000 år 1998.

Kosterstiftelsen (Vars hemsida inte fungerar) är den organisation som sköter om naturreservatet på ön.

I jämförelse med andra öar med isolerat läge som klarar sig har Kosteröarna på grund av den omfattande turismen en mängd restauranger, caféer och hotell såsom Hotell Ekenäs Koster (ägs av ett 30-tal norska medborgare genom Koster Panorama AS), Kostergården, Kosterhavets Ekobod AB (Ulf Eriksson), Kosters Trädgårdar AB (von Bothmer), Kosters Rökeri AB (Bothén), Restaurang Galejen (Carl Gitye), Strandkanten på Nordkoster AB (Maria Wogenius), Sundets Skaldjurscafé, Ankaret Stugby (Ramnefjäll på Koster AB, Johansson & Ehrlin), Ateljé Lövås, Brf. Solkoster, Pensionat Bergdalen (fam. Lilleby) och Reservatets Ekostugor & Familjecamping. Många av företagen ägs av sommargäster och turister och har sin adress på helat andra ställen än Kosteröarna och många som arbetar i företagen är inte bofasta på Koster. De bidrar kanske därför inte egentligen så mycket till öarnas ekonomi.

Maria Wogenius är troligen gift med Håkan Wogenius då de bor på samma adress. Hon är dotter till Claes Olof Nilsson som även han bor på samma adress och är suppleant i styrelsen för hennes företag. På samma adress bor även Lena Wogenius och Nicklas Nilsson. Claes Olof Nilsson är också suppleant i styrelsen för Strandö Fisk AB som ägs av Nicklas Nilsson. Maria Wogenius är ledamot i Kosters Ideella Förvaltnings AB och suppleant i styrelsen för SD 397 Ia AB som ägs av Håkan Wogenius.

SD 397 Ia är delägare i Ekenäs Fisk HB som är Kosters största fiskeriföretag men omsättningen är okänd då handelsbolag inte redovisar sin ekonomi. Övriga delägare är Håkan Wogenius själv, Claes Lek  och SD 105 Sydland AB som ägs av Clas Lek. Ekenäs Fisk äger de två trålarna SD 278 Brattvåg och SD 47 Brattskär.

På öarna finns också flera företag som ägnar sig åt att ordna aktiviteter för turister som Koster Adventures AB (Waldås), Kosterguiden (Douglas Lipkin), Kosterhavets Båtcharter AB (Jan Lindgren), Kostercykeln AB (Alf Viking) och Sykkelutleie Koster AB (Frank Oddvar Johansen). Det finns också en mängd företag som sköter och underhåller hus och trädgårdar åt sommargäster och turistföretag som exempelvis Kosteröarnas Entreprenad och skogstjänster, Kosteröarnas Bygg & Fastighets AB (Kaj Axelsson med flera), Kilesands Bygg AB (Svante Nilsson och Patrik Hedenstierna), Byggfirma Sverre Halvorsen AB (Sverre Halvorsen), Kosters Trädgårdar, Larssons Måleri samt Skylift o Special Snickeri Magnus Öhrn.

Många företag på Koster har lagts ner eller gått i konkurs under 2020 på grund av covid-19 pandemin som resulterat i att det inte kommit så många turister. Däribland Affär’n Sydkoster AB som haft samma ägare som Restaurang Casapaco Sydkoster AB, Francesco Naveda Lorenzo. Företaget som driver ICA-affären på Sydkoster är dock IDAT AB som ägs av familjen Ahlskog (främst David Ahlskog). På Nordkoster finns en affär som bara är öppen på sommaren.

Omsättning för företag på Kosteröarna omsättning MSEK 2019

 1. Koster Marin AB, 33,6
 2. Hotel Ekenäs AB, 19,4
 3. IDAT AB, 17,7
 4. Strandkanten på Nordkoster AB, 8,6
 5. Kilesands Bygg AB, 7,7
 6. Ramnefjäll på Koster AB, 7,2 (gick i konkurs under 2020)
 7. Kosteröarnas Bygg & Fastighets AB, 7,1
 8. Kosters Rökeri AB, 6,3
 9. Koster Galejen AB, 3,3
 10. Strandö Fisk AB, 2,9
 11. Kosters Trädgårdar AB, 2,8
 12. Byggfirma Sverre Halvorsen AB, 2,7
 13. Pensionat Bergdalen Sydkoster AB, 2,4
 14. Restaurang Casapaco Sydkoster AB, 2,1
 15. Reservatet på Nordkoster AB, 2,0
 16. Kostercykeln AB, 1,8
 17. Kosterhavets Ekobod AB, 1,4
 18. Sykkelutleie Koster AB, 1,4
 19. Ljungdahls Fastigheter på Koster AB, 0,5
 20. Koster Adventures AB, 0,3

Nordkoster. Bild: Geological Survey of Sweden SGU (Foto: Thomas Eliasson) – FlickrNordkoster Klapperstensvallar. Licens: CC BY 2.0

En del nya företag och verksamheter är också på väg:

Hösten 2020 stryker sig båtbyggaren Tom Hemreus över skägget och funderar över kulturarvet han står i begrepp att låta leva vidare. Att Norge mer eller mindre stängt gränsen, eller åtminstone gjort det besvärligt för honom att pendla till jobbet på träbåtsvarvet Maritim Center Fredrikstad A/S där han jobbat i 11 år, har skyndat på planerna att starta eget båtbyggeri hemma på Sydkoster.

– Egentligen är båtbyggarlivet en dröm jag haft långt innan examen vid båtbyggarutbildningen i Henån på Orust, säger han och berättar om bra år på träbåtsbyggeriet i Fredrikstad.

[…]

Dan Andersson är en ärrad gammal yrkesfiskare med 52 år på havet på den fiskeflotta på Sydkoster som i dag är decimerad till en trålare. Själv har han med ålderns rätt gått i pension – även om pension är en sanning med modifikation.

– Hummer fiskar man ju alltid, säger han och visar upp fångsten som kanske kan säljas till Johanna och Anton Bothén.

De driver fiskaffären på ön, sedan i februari. Det unga syskonparet gör precis som Tom Hemreus och satsar järnet på Kosteröarna. De tog över Kosters Rökeri i hamnen på Sydkoster i februari, vilket också innebär restaurang, bar och underhållning när det passar.

– Vi är ju nya här och är väl ännu lite i prövotider, när det gäller helgöppet på vintern, förklarar Johanna Bothén.

Det finns också många företag som heter nåt med Koster som exempelvis Kosterfiskar’n AB men inte har nåt med Kosteröarna att göra.

Det finns en skola på Sydkoster som dock hotas av nedläggning. Vidare finns en kyrka och en hembygdsförening (vars hemsida för närvarande inte fungerar vilket också gäller flera andra hemsidor med koppling till Kosteröarna).

Koster lider delvis av samma problem som många andra öar. De bostäder som finns är dyra och därför flyttar unga människor att flytta från ön. Antalet hyresrätter är mycket begränsat. Det är också svårt att få bygglov av en mängd olika skäl. Utan billigare bostäder så kommer även Koster på sikt att löpa risk för avfolkning och bara leva på sommaren som en slags kulturreservat för rika norrmän och stockholmare. Dessa köper upp husen som kostar lika mycket som om de låg i Stockholm eller Oslo. Den utveckling med en ökande befolkning sen 1970-talet bröts för cirka 10 år sen och sen dess har befolkningen minskat med 60 personer. Den utvecklingen kommer troligen att fortsätta. Om skolan läggs ner accelereras en sådan utveckling.

Läs också:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!