Fiskfiskarnas Hanstholm – Lingbank A/S

Lingbank A/S är ett pelagiskt fiskeriföretag i Hanstholm som ägas av Benny Rasmussen och hans söner Jens Schneider Rasmussen och Jonas Sauer Rasmussen. Det är det enda stora pelagiska fiskeriföretaget i Hanstholm.

Bolaget har drygt 10 anställda och äger den pelagiska trålaren HM 379 Lingbank på 1 306 bruttoton. Det är ett nybildat bolag som ännu inte levererat något bokslut. Familjen har dock bedrivit fiske under lång tid och hade tidigare andra bolag, däribland Lingbank Fiskeri A/S, där verksamheten bedrevs. Lingbank A/S bildades genom att dessa företag fusionerades år 2020.

Den senaste årsrapporten för Lingbank Fiskeri A/S är från 2018. Bolaget gjorde då en vinst på cirka 2 miljoner DKK. De bokförda tillgångarna var 160 miljoner DKK varav 117 miljoner i fiskerättigheter. Deras nya stora fiskebåt hade då inte levererats.

HM 379 Lingbank. Bild: DPPO

Andel av fiskerättigheterna för Lingbank A/S (Danmark), fiskart och kvot, andel

  • Sill Nordsjön, 0,8%
  • Sill Skag/Katt, 0,8%
  • Sill LImfjorden, 0,5%
  • Sill v. Östersjön, 15,0%
  • Sill ö. Östersjön, 15,0%
  • Brisling Nordsjön, 5,0% (Skarpsill)
  • Brisling Skag/Katt, 11,9%
  • Brisling Östersjön, 5,1%
  • Tobis, 4,8%
  • Blåvitling, 0,1%

Total IOK-andel, 3,1%

Styrelsen i Lingbank A/S utgörs av Benny Rasmussen, Jens Schneider Rasmussen och Jonas Sauer Rasmussen. Den förstnämnde är också styrelseledamot i fiskmjölsföretaget FF Skagen A/S medan Jens Schneider Rasmussen är styrelseledamot i Danmarks Pelagiske PO.

Läs mer: Nya Lingbank levererad

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!