Fiskfiskarnas Hanstholm – Fiskeriselskabet Borkumrif ApS

Fiskeriselskabet Borkumrif ApS i Hanstholm ägs av Dan Baatz Nielsen (75% via personliga holdingbolaget Borkumrif Holding ApS), Brian Bloch Larsen (15% via Bloch Larsen Holding ApS) och Flemming Nielsen (10% via Flemming Nielsen Hanstholm ApS). De tre äger även Fiskeriselskabet Borkum ApS via samma bolag och med samma andelar. Flemming Nielsen är troligen far till Dan Baatz Nielsen.

Brian Bloch Larsen är en av de fiskare som är åtalad ihop med Henning Kjeldsen för brott mot kvotreglerna då han tidigare ägt en fiskebåt och ett fiskeriföretag ihop med Kjeldsen. Om han gjort sig skyldig till nåt brott eller inte är dock än så länge oklart,

Fiskeriselskabet Borkumrif ApS gjord en vinst på1,6 miljoner DKK år 2019. Bolaget hade bokförda tillgångar på totalt 75 miljoner DKK varav 52 miljoner i fiskerättigheter och 21 miljoner i fiskebåtar. Antalet anställda var 11 personer. Bolaget äger trålaren HM 128 Borkumrif på 370 bruttoton.

Fiskeriselskabet Borkum ApS äger för sin del den mindre fiskebåten HM 127 Borkum på 10 bruttoton. Bolaget är nystartat och har ännu inte presenterat ett bokslut.

HM 128 Borkumrif. Bild: Westdiesel

Andel av fiskerättigheterna för Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 5,0%
 • Torsk Skagerak, 1,3%
 • Sej, 8,9%
 • Kuller Nordsjön, 5,0% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 1,2%
 • Kulmule, 2,2% (Kummel)
 • Havtaske, 10,0% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 0,3%
 • Tunga Skag/Katt, 0,5%
 • Rödspätta Nord, 0,9%
 • Rödspätta Skag, 0,7%
 • Rödspätta Katt, 0,1%
 • Piggvar/Slätvar, 0,6%
 • Jomfruhummer Nord, 1,0%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 0,5%
 • Jomfruhummer norsk zon, 10,0%

Total FKA-andel, 1,6%

Andel av fiskerättigheterna för Fiskeriselskabet Borkum ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,4%
 • Havtaske, 0,4%

Andelen av de totala FKA-rättigheterna är mindre än 0,1%.

Varken Flemming Nielsen eller Dan Baatz Nielsen har några styrelseuppdrag vid sidan av de egna företagen. Styrelserna i Fiskeriselskabet Borkum ApS och Fiskeriselskabet Borkumrif ApS består bara av Dan Baatz Nielsen. Brian Bloch Larsen är styrelsemedlem i Hanstholm Fiskeriforening.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!