Invasiv fisk kan sprida sig till svenska sjöar

Den invasiva fisken svartmunnad smörbult har snabbt etablerat sig i Östersjön. Nu kan arten vara på väg att sprida sig även till sjöar, visar ny forskning.

Den invasiva fisken svartmunnad smörbult är mycket bra på att anpassa sig till olika miljöer. Sedan den upptäcktes i Sverige för första gången 2008, har den etablerat dig på flera platser längs den svenska kusten där den kan konkurrera om födan med inhemska fiskarter och förändra ekosystemen. Nu visar en ny forskningsstudie att arten är ännu tuffare än man känt till, och att de fiskar som vant sig vid Östersjöns bräckta vatten även kan föröka sig i sötvatten.

– Våra resultat visar att det finns en stor risk att smörbultar från Östersjön kommer sprida sig in i våra svenska sjöar. Åtgärder för att begränsa deras spridning bör därför sättas in där vattendrag mynnar ut i Östersjön eller där trafik från Östersjön går in i svenska sjöar som exempelvis Mälaren, säger Leon Green, forskare på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

För att kunna utföra experiment med och forskning på svartmunnad smörbult samarbetade forskarna bakom studien med kollegor från Hamburgs universitet och Danmarks tekniska universitet (DTU). Smörbultarna som hämtades från Östersjön, Elbe och Rhen fick vänja sig vid nya salthalter. Hälften av fiskarna från floderna fick vänjas in i brackvatten, och resten fortsattes hålla i sötvatten.

– När vi vant in smörbultarna i nya salthalter fick de små fisk-holkar, en liten låda med ett hål som ingång, precis som en fågelholk, där de fick para sig och lägga sin rom. Smörbultarna från floderna lyckades bara föröka sig i sötvatten, men fisk från Östersjön klarade både att föröka sig i brackvatten och sötvatten. De verkar tuffare och mer anpassningsbara, säger Leon Green.

Att försöka begränsa den svartmunnade smörbultens spridning är omöjligt och det är därför helt meningslöst att diskutera metoder för hur det ska göras. Den kommer att sprida sig och det går inte att stoppa. Det som borde diskuteras är istället hur vi kan använda svartmunnad smörbult, hur den kan saluföras och hur den kan fiskas.

Den svartmunnade smörbulten har sitt ursprung i Svarta havet och Kaspiska havet och har sannolikt spridits till svenska vatten via barlastvatten från fartyg.

Förekomst av svartmunnad smörbult. Det handlar om sött eller bräckt vatten. Området vid Göta älvs mynning (1) är också bräckt och har ungefär samma salthalt som Östersjön.Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!