Fiskfiskarnas Hanstholm – Ny Kingfisher A/S

Ny Kingfisher A/S är ägare av HM 555 Kingfisher på 467 bruttoton, en av Danmarks största demersala trålare. Det är en båt inriktad på att fiska vitfisk, dvs torsk, sej, kolja (kuller), kummel (kulmule) och marulk (havtaske) till konsumtion, Ägare av företaget är Svenn Anker Gasberg Grønkjær som äger 78,33% av Ny Kingfisher A/S genom ett personligt holdingbolag, SGG Holding ApS. Bolaget har 15 anställda.

SGG Holding ApS äger också 66,67% av Fiskeriselskabet Ida Sofia ApS. Minoritetsägare i Ny Kingfisher A/S såväl som Fiskeriselskabet Ida Sofia ApS är Brian Bjarke Rasmussen vi BBR ApS och Christopher Ditlevsen via CD ApS. Fiskeriselskabet Ida Sofia ApS äger den lilla fiskebåten HM 55 Ida Sofia. Bolaget redovisar 5 anställda.

2019 gjorde Ny Kingfisher A/S en vinst på cirka 1 miljon DKK och hade bokförda tillgångar på 109 miljoner DKK varav 80 miljoner i fiskerättigheter och 23 miljoner i fiskebåtar. Då Fiskeriselskabet Ida Sofia ApS är ett nytt bolag finns ingen ekonomiska redovisning publicerad ännu.

Andel av fiskerättigheterna för Ny Kingfisher ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 5,0%
 • Torsk Skagerak, 0,3%
 • Torsk v. Östersjön, 5,0%
 • Torsk ö. Östersjön, 7,1%
 • Sej, 10,2%
 • Kuller Nordsjön, 10,0% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 9,7%
 • Kulmule, 2,1% (Kummel)
 • Havtaske, 8,8% (Marulk)
 • Rödspätta Öster, 1,9%
 • Piggvar/Slätvar, 2,6%
 • Jomfruhummer Nord, 0,1%
 • Jomfruhummer norsk zon, 10,0%

Total FKA-andel, 2,1%

Fiskeriselskabet Ida Sofia ApS har så små fiskerättigheter att de inte utgör ens 0,1% av någon art.

Alla ägarna sitter i styrelserna för de två företagen de äger tillsammans och var en också i sina personliga holdingbolag. Svenn Anker Gasberg Grønkjær är också styrelseledamot i Hanstholm Havn Indkøbsforening, Hanstholm Industri Støtte och Hanstholm Fiskeriforening.

Läs också:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!