Svartmunnad smörbult är här för att stanna

Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som spridit sig i Östersjön. Den finns i stora mängder nära kusten och det finns inga som helst möjligheter att bli av med den. Därmed måste den istället betraktas som en resurs. En fiskart att fiska. Problemet är att det idag inte finns nån marknad för svartmunnad smörbult. Detta trots att det är en fisk som är bra att äta. Tillsammans med ökat fiske av underutnyttjade arter som id, braxen och mört skulle ett fiske av svartmunnad smörbult göra det mycket lättare för ett kustnära småskaligt fiske att överleva längs östersjökusten.

Detta är också vad Henrik C. Andersson, länsfiskekonsulent i Stockholms län är inne på inom ramen för projektet Resursfisk:

Att fiska svartmunnad smörbult kan vara ett sätt att begränsa dess spridning. Länsstyrelsen driver sedan tidigare projektet ”Resursfisk” där målet är att fisk som inte säljs i butiker ska bli attraktiv närfångad mat. Nu planerar man utveckla projektet med ett fiske på svartmunnad smörbult, berätta Henrik C Andersson.

– Den går att äta och är riktigt god.

I Polen där svartmunnad smörbult funnits ganska länge har det uppstått/skapats ett lönsamt yrkesfiske på svartmunnad smörbult. Det borde vara möjligt att skapa ett sådant fiske också i Sverige.

Fiske på svartmunnad smörbult kommer dessutom alltid att vara fritt. Genom att det är en invasiv art så kommer den inte att kvoteras och fisket inte att begränsas.

Svartmunnad smörbult är en relativt liten fisk med en längd upp till 30 cm. I Sverige är längden vanligen 13 till 14 cm för honor, och 17 till 18 cm för hanar. Arten är en bottenlevande fisk som främst lever på grunt vatten bland stenar och andra föremål. Den går dock vanligen ner till ett djup av 50 till 60 m under vintern. Dess naturliga miljö är brackvatten, men den klarar sig bra även i rent sötvatten.

Svartmunnad smörbult. Foto: Peter van der Sluijs. Licens: CC BY-SA 3.0.

Den svartmunnade smörbulten leker i april till september i flera omgångar. I  Gdanskbukten leker den mellan april och juli. Äggen häftas fast vid stenar, snäckskal och vattenväxter och vaktas av hanen tills de kläcks efter 2 till 3 veckor. Efter lektiden dör i regel hanarna

Dieten består främst av musslor, men även av mindre kräftdjur, maskar och mindre fiskar. Den kan även ta rom av andra fiskar. Den är en konkurrent till fiskar som skrubba (flundra), svart smörbult och tånglake. I danska vatten äter arten stora mängder räkor vilket kan påverka både tillgången på föda för naturligt förekommande arter. Själv utgör den föda åt större rovfiskar som abborre, torsk, gös, piggvar och gädda.

Den svartmunnade smörbultens ursprungliga utbredningsområde är Kaspiska havet, Svarta havet och Azovska sjön. Via floder i sitt naturliga utbredningsområde har den spridit Vitryssland, Österrike och Baltikum. Vidare spridning har vanligtvis skett via ballastvatten i fartyg eller genom att ägg klibbat fast på fartyg.På så sätt har arten nått de Stora sjöarna på gränsen mellan USA och Kanada där den första gången hittades 1990 och och till Nederländerna 2004.

1990 hittades den vid polska kusten och har sedan etablerat sig där. Svartmunnad smörbult hittades i finska skärgården 2005 och Blekinge sommaren 2008. Den påträffades 2010 både i det bräckta vattnet i Göteborgs hamninlopp och i Visby hamn. Sen 2017 är den mycket vanlig i Nynäshamns skärgård. Den är etablerad i Göta älvs/Nordre älvs mynningar, Karlskrona skärgård, i Kalmarsund, vid Gotland, Bråviken och Nynäshamns skärgård.

Läs mer:

Andra fiskar som är nyttiga och bra att äta:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!