Fiskfiskarnas Hanstholm – HM 120 Astoria ApS

Fiskeriföretaget HM 120 Astoria ApS i Hanstholm ägs av Peter Baatz Kristensen från Hirtshals och Asger Ravnborg Christiansen från Hanstholm med 50% var via personliga holdingbolag, Retep Hirtshals ApS respektive Regsa ApS. Regsa ApS har också dotterbolaget Long Forties ApS (tidigare Fiskeriselskabet Pluto ApS).

Long Forties ApS äger den lilla fiskebåten HM 141 Pluto på 10 bruttoton samt kvotbåten HM 7 Flynder medan HM 120 Astoria ApS äger trålaren HM 120 Astoria på 165 bruttoton. HM 120 Astoria fiskar främst kolja och rödspätta.

HM 120 Astoria ApS med 5 anställda gjorde en förlust på 0,5 miljoner DKK år 2020. Bolaget hade bokförda tillgångar på 30 miljoner DKK varav 16 miljoner i fiskerättigheter och 12 miljoner i fiskebåtar. Long Forties ApS är ett mycket mindre företag med 2 anställda som gjorde en förlust på nästan 300 000 DKK år 2020. I slutet av samma år var de bokförda tillgångarna cirka 5 miljoner DKK varav 1,5 miljoner i fiskerättigheter och 2 miljoner i fiskebåtar.

HM 120 Astoria. Fotograf okänd.

Andel av fiskerättigheterna för HM 120 Astoria ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 1,2%
 • Torsk Skagerak, 1,4%
 • Sej, 0,2%
 • Kuller Nordsjön, 1,5% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 4,8%
 • Kulmule, 0,3% (Kummel)
 • Havtaske, 0,7% (Marulk)
 • Tunga Nordsjön, 0,1%
 • Tunga Skag/Katt, 0,2%
 • Rödspätta Nord, 1,2%
 • Rödspätta Skag, 2,6%
 • Piggvar/Slätvar, 0,4%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 0,4%

Total FKA-andel, 0,9%

Andel av fiskerättigheterna för Long Forties ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,2%
 • Torsk Skagerak, 0,2%
 • Kuller Nordsjön, 0,1% (Kolja)
 • Rödspätta Nord, 0,1%
 • Rödspätta Skag, 0,6%

Total FKA-andel, 0,1%

Asger Ravnborg Christiansen är styrelseledamot i  HM 120 Astoria ApS, Long Forties ApS, Regsa ApS, Hanstholm Fiskeriforening, Hanstholm Industri Støtte, Hanstholm Udviklingsselskab A/S, Hanstholm Havn Indkøbsforening och Kai Lindbergs Gade 67 I/S. Peter Baatz Kristensen är bara styrelseledamot i HM 120 Astoria ApS, Retep Hirtshals ApS och Kai Lindbergs Gade 67 I/S.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!