Jomfruhummerfiskarna – Vinther Poulsen

Jomfruhummerfiske (kräftfiske) är det viktigaste fisket för yrkesfiskare i Strandby, Frederikshavn och på Læsø.  Det är ett fiske med stora bifångster vilket gör att de företag och båtar som har fiskerättigheter för jomfruhummer också i allmänhet har en hel del fiskerättigheter för fisk.

FN 234 Canopus ApS är ett företag som hör hemma i Frederikshavn och ägs av Jens Vinther Poulsen i samma stad. Han är bror till Erik Vinhter Poulsen som bor på Læsø och har fiskeriföretaget FN 104 Carpe Diem ApS på samma ö. De båda äger sina fiskeriföretag via personliga holdingbolag. FN 234 Canopus ApS äger trålaren FN 234 Canopus på 210 bt som har sin hemmahamn i Østerby på Læsø medan FN 104 Carpe Diem ApS äger FN 104 Carpe Diem på 210 bruttoton, FN 204 Danzig på 52 bruttoton och FN 304 Jegens på 53 bt. Alla med hemmahamn i Østerby.

2019 gjorde FN 234 Canopus ApS en förlust på nästan 1 miljon DKK. De bokförda tillgångarna var totalt 37 miljoner DKK varav 16 miljoner i fiskerättigheter och 20 miljoner i fiskebåtar. Företaget har 4 anställda.

FN 104 Carpe Diem ApS gjorde för sin del en förlust på 2,5 miljoner DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var 56 miljoner DKK varav 28 miljoner i fiskerättigheter och 26 miljoner i fiskebåtar. Totalt har bolaget 10 anställda.

FN 104 Carpe Diem

FN 104 Carpe Diem. Bild: FN 104 Carpe Diem

Andel av fiskerättigheterna för FN 234 Canopus ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Skagerak, 1,5%
 • Torsk Kattegatt, 0,9%
 • Sej, 1,7%
 • Kuller Skag/Katt,1,3% (Kolja)
 • Tunga Skag/Katt, 0,8%
 • Rödspätta Skag, 0,3%
 • Rödspätta Katt, 0,3%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 2,4% (Kräfta)

Total FKA-andel, 0,5%

Andel av fiskerättigheterna för FN 104 Carpe Diem ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Skagerak, 1,7%
 • Torsk Kattegatt, 3,6%
 • Sej, 1,8%
 • Kuller Skag/Katt,1,5% (Kolja)
 • Tunga Skag/Katt, 1,8%
 • Rödspätta Skag, 0,3%
 • Rödspätta Katt, 1,0%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 4,0% (Kräfta)
 • Jomfruhummer Nord, 1,3%

Total FKA-andel, 0,7%

Tillsammans med Lars Kajgaard och FN 462 Jeanne ApS kontrollerar FN 234 Canopus ApS och FN 104 Carpe Diem ApS nästan hälften av aktierna och rösterna i Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS. Strandby Fiskerihavn är ägare av strax under hälften. Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS äger fiskebåtarna FN 242 Vittka Frydkjær på 19 bruttoton och FN 294 Tabita på 6 bruttoton. Styrelsemedlemmar i Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS är Lars Kajgaard, Kent Jørgen Larsen, Peter Vadsager Husth, Jan Søndergaard Larsen, Claus Hjørne Pedersen, Karsten Marius Kristensen och Frank Dalgaard Jensen. De är alla på olika sätt också delägare.

Resultatet för Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS år 2019 var en vinst på en halv miljon DKK. De bokförda tillgångarna var totalt 34 miljoner DKK varav 33 miljoner i fiskerättigheter.

Andel av fiskerättigheterna för Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,1%
 • Torsk Skagerak, 4,9%
 • Torsk Kattegatt, 1,9%
 • Sej, 4,7%
 • Kuller Skag/Katt, 5,0% (Kolja)
 • Kulmule, 0,2% (Kummel)
 • Tunga Skag/Katt, 1,8%
 • Tunga Nordsjön, 0,1%
 • Rödspätta Nord, 0,1%
 • Rödspätta Skag, 1,7%
 • Rödspätta Katt, 1,4%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 3,5% (Kräfta)

Total FKA-andel, 1,3%

 • Brisling, Skag/Katt, 0,5%

Den totala IOK-andelen är lägre än 0,01%

Jens Vinther Poulsen sitter bara i styrelserna för de egna bolagen men Erik Vinther Poulsen är förutom styrelseledamot de egna bolagen dessutom styrelseledamot i Læsø Fiskeindustris Fond, A/S Læsø Fiskeindustri och Læsø Fiskeindustri Fiskeindustri Holding A/S.

Læsø Fiskeindustris Fond är ägare av Læsø Fiskeindustri Fiskeindustri Holding A/S som är kontrollerande delägare i A/S Læsø Fiskeindustri genom både direkt och indirekt ägande.

Läs också: Jomfruhummerfiskarna – FN 462 Jeanne ApS