Jomfruhummerfiskarna – FN 462 Jeanne ApS

Jomfruhummerfiske (kräftfiske) är det viktigaste fisket för yrkesfiskare i Strandby, Frederikshavn och på Læsø.  Det är ett fiske med stora bifångster vilket gör att de företag och båtar som har fiskerättigheter för jomfruhummer (kräfta) också i allmänhet har en hel del fiskerättigheter för fisk.

FN 462 Jeanne ApS är ett företag i Strandby som ägs av Jeanne Strandby ApS vars ägare är Svend-Erik Andersen med 66,67% och Peter Vadsager Husth med 33,33%. Bolaget äger trålaren FN 462 Jeanne på 218 bruttoton.

Bolaget gjorde en vinst på nästan 200 000 DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var totalt 64 miljoner DKK varav 25 miljoner i fiskerättigheter och 38 miljoner i fiskebåtar. Antalet anställda är 7.

Andel av fiskerättigheterna för FN 462 Jeanne ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,1%
 • Torsk Skagerak, 1,2%
 • Torsk Kattegatt, 3,8%
 • Sej, 1,6%
 • Kuller Skag/Katt, 0,7% (Kolja)
 • Kulmule, 0,4% (Kummel)
 • Havtaske, 0,1% (Marulk)
 • Tunga Skag/Katt, 1,5%
 • Rödspätta Nord, 0,3%
 • Rödspätta Skag, 0,2%
 • Rödspätta Katt, 1,5%
 • Piggvar/Slätvar, 0,8%
 • Jomfruhummer Nord, 8,2% (Kräfta)
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 2,5%
 • Jomfruhummer norsk zon, 0,9%

Total FKA-andel, 0,7%

Tillsammans med Lars Kajgaard, FN 234 Canopus ApS och FN 104 Carpe Diem ApS kontrollerar FN 462 Jeanne ApS nästan hälften av aktierna och rösterna i Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS. Strandby Fiskerihavn är ägare av strax under hälften. Svend-Erik Andersen själv äger också SEA ApS. Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS äger fiskebåtarna FN 242 Vittka Frydkjær på 19 bruttoton och FN 294 Tabita på 6 bruttoton. Styrelsemedlemmar i Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS är Lars Kajgaard, Kent Jørgen Larsen, Peter Vadsager Husth, Jan Søndergaard Larsen, Claus Hjørne Pedersen, Karsten Marius Kristensen och Frank Dalgaard Jensen. De är alla på olika sätt också delägare.

Resultatet för Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS år 2019 var en vinst på en halv miljon DKK. De bokförda tillgångarna var totalt 34 miljoner DKK varav 33 miljoner i fiskerättigheter.

Andel av fiskerättigheterna för Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,1%
 • Torsk Skagerak, 4,9%
 • Torsk Kattegatt, 1,9%
 • Sej, 4,7%
 • Kuller Skag/Katt, 5,0% (Kolja)
 • Kulmule, 0,2% (Kummel)
 • Tunga Skag/Katt, 1,8%
 • Tunga Nordsjön, 0,1%
 • Rödspätta Nord, 0,1%
 • Rödspätta Skag, 1,7%
 • Rödspätta Katt, 1,4%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 3,5% (Kräfta)

Total FKA-andel, 1,3%

 • Brisling, Skag/Katt, 0,5%

Den totala IOK-andelen är lägre än 0,01%

Svend-Erik Andersen är förutom att vara styrelseledamot i de två gena företagen också ordförande i Danmarks Fiskares PO (DFPO) och styrelseledamot i Fiskeafgiftsfonden, Danske Fiskeres Forarbejdningsindustri A/S, Fiskernes Forsikring G/S, SEA ApS och Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!