Ny tidning om hav och havsmiljö

Förra året startades en ny svensk tidning om hav och havsmiljö. Den heter Deep Sea Reporter och bara det faktum att den har ett engelskt namn istället för ett svenskt inger oro. Den finansieras av en stiftelse som också den bär ett engelska namn, Voice of the Ocean (VOTO).

Huvudfinansiär av VOTO är finansklanen Douglas. Dvs det är i likhet med de flesta andra organisationer av liknande slag en organisation som företräder den stockholmska överklassens intressen. Det finns därför stor anledning att det tro att både VOTO oh Deep Sea Report kommer att agera för att stoppa yrkesfiske och premiera fritidsfiske (sportfiske) på samma sätt som Sportfiskarna, WWF, Naturskyddsföreningen, Fishsec, Greenpeace, BalticSea 2020 och BalticWaters 2030.

Överklassen i Stockholm vill ha havet som en nöjespark och lekområde för dem själva och deras stora båtar. En plats där de fånga ”stora” fiskar på spö, köra runt så fort de vill och kan samt dyka och segla utan att störas av yrkesfiskare. Yrkesfiske, säljakt och skarvjakt ingår inte i deras bild av naturen, men förstås bara så länge det inte stör fritids- och sportfiske. Deep Sea Reporter löper stor risk att utvecklas till en tidning som företräder just dessa intressen.

Redaktionen på Deep Sea Reporter består av Peter Löfgren, Fanny Jönsson, Johan Candert och Daniel Hedström. Låt oss granska dem. Fanny Jönsson var inte med från starten men det vara Martin Widman och Björn Hagberg samt fotograferna Simon Stanford och Leif Eiranson. Förmodligen var inte heller Daniel Hedström med från starten.

Johan Candert har tidigare drivit dykskola och är utbildad filmare. Han verkar ha en hyggligt nyanserad bild av fisket:

Under våren har debatten om industritrålarna som tar upp stora mängder strömming ur Östersjön intensifierats. Många röster har höjts om att flytta ut trålgränsen och tillämpa en större försiktighet när det kommer till vårt uttag ur havet. Johan Candert håller med om det, dock vill han inte använda termen överfiske.

– Det låter som att man fiskar mer än vad man får, men det gör man ju inte. Det är ingen av de här stora industritrålarna som gör något egentligt fel, såvida man inte fuskar med kvoterna. Frågan är större än så.

Candert arbetar både med tidningen och VOTO.

Martin Widman är vetenskapsjournalist, dokumentärfilmare och arkeolog. Har arbetat på Sveriges Radios och Sveriges Televisions vetenskapsredaktioner under många år med särskild bevakning av historia, arkeologi och humaniora. Björn Hagberg är en författare som samarbetat mycket med Martin Widman.

Peter Löfgren är en välrenommerad journalist som gjort arbetat på SVT:s Aktuellt och Rapport, varit SVT-korrespondent i Ryssland och Mellanöstern och fått flera journalistpriser. Han har också gjort två ytterst tveksamma propagandareportage och -filmer om torsken i Östersjön, Dels reportaget Den sista torsken, i Dokument inifrån, 8 november 2001, dels filmen Torsken – havets hopp ,16 april 2019. Han är nästan en slags garant för att Deep Sea Reporter kommer att bli ett propagandaorgan för överklassen i Stockholm.

Simon Stanford är en annan mycket erkänd filmare, fotograf, journalist och propagandist för delar av världseliten genom produktioner på uppdrag av och för bl.a. Microsoft, BMW, Nike, A.P. Moller-Maersk och The World Bank. Han arbetat för flera av världens största TV-bolag och nyhetsföretag som US-amerikanska NBC, CBS, ABC och Bloomberg men även BBC, ARD, ZDF och SVT samt andra företag. För Bloomberg Television har han rapporterat från World Economic Forum i Davos och andra storpolitiska möten som G20, G7 och OPEC-möten. Han ordnar också golf-, jakt- och sportfiskeresor i bland annat Afrika för överklassen.

Fanny Jönsson värvades till tidningen i december 2020. Sett ur yrkesfisket synpunkt är det en problematisk värvning. Hon är en utbildad journalist med ett förflutet som kommunikatör på Greenpeace och en bakgrund i Världsnaturfonden WWF. Hon är och har länge en yrkesfiskefientlig propagandist för den stockholmska överklassens intressen och kommer att vrida tidningen mot att vara en tidning fientlig till och i praktiken ointresserad av yrkesfiske.

Hittills kan jag dock inte se att Deep Sea Reporter inte helt levt upp till mina negativa förväntningar förutom att de sällan ställer följdfrågor och sällan ifrågasätter olika typer av åsikter som forskare för fram i deras reportage. Bara för att en åsikt förs fram av en forskare är den inte alltid förankrad i vetenskapliga fakta. I fallet med haven och forskare är det faktiskt ganska sällan som forskares uttalade åsikter har stöd i forskningen.

Även om namnet inte känns seriöst så är deras hemsida och filmer av högsta klass rent estetiskt och produktionmässigt. Men att något är bra gjort och snyggt innebär inte att det är bra eller att det förmedlar korrekt information.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!