Jomfruhummerfiskarna – FN 426 Kjølpen ApS

Jomfruhummerfiske (kräftfiske) är det viktigaste fisket för yrkesfiskare i Strandby, Frederikshavn och på Læsø.  Det är ett fiske med stora bifångster vilket gör att de företag och båtar som har fiskerättigheter för jomfruhummer också i allmänhet har en hel del fiskerättigheter för fisk.

FN 426 Kjølpen ApS är ett fiskeriföretag som hör hemma i Strandby norr om Frederikshavn. Ägare är Karsten Marius Kristensen och Anders Kaae Larsen med 75% respektive 25% via de personliga holdingbolagen KK Holding Strandby ApS respektive AK Larsen Holding ApS. Företaget äger FN 426 Kjølpen och antalet anställda är 7 stycken.

År 2020 gjorde FN 426 Kjølpen ApS ett nollresultat och hade bokförda tillgångar på 14 miljoner DKK varav nästan 7 miljoner i fiskerättigheter och drygt 7 miljoner i fiskebåtar.

Andel av fiskerättigheterna för FN 426 Kjølpen ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Skagerak, 0,8%
 • Torsk Kattegatt, 0,4%
 • Sej, 1,1%
 • Kuller Skag/Katt, 0,6% (Kolja)
 • Tunga Skag/Katt, 0,5%
 • Rödspätta Skag, 0,3%
 • Rödspätta Katt, 0,2%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 1,9% (Kräfta)

Total FKA-andel, 0,4%

Tillsammans kontrollerar Lars Kajgaard, FN 462 Jeanne ApS, FN 234 Canopus ApS och FN 104 Carpe Diem ApS nästan hälften av aktierna och rösterna i Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS. Strandby Fiskerihavn är ägare av strax under hälften. Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS äger fiskebåtarna FN 242 Vittka Frydkjær på 19 bruttoton och FN 294 Tabita på 6 bruttoton. Styrelsemedlemmar i Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS är Lars Kajgaard, Kent Jørgen Larsen, Peter Vadsager Husth, Jan Søndergaard Larsen, Claus Hjørne Pedersen, Karsten Marius Kristensen och Frank Dalgaard Jensen. De är alla på olika sätt också delägare.

Resultatet för Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS under 2019 var en vinst på en halv miljon DKK. De bokförda tillgångarna var totalt 34 miljoner DKK varav 33 miljoner i fiskerättigheter.

Andel av fiskerättigheterna för Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,1%
 • Torsk Skagerak, 4,9%
 • Torsk Kattegatt, 1,9%
 • Sej, 4,7%
 • Kuller Skag/Katt, 5,0% (Kolja)
 • Kulmule, 0,2% (Kummel)
 • Tunga Skag/Katt, 1,8%
 • Tunga Nordsjön, 0,1%
 • Rödspätta Nord, 0,1%
 • Rödspätta Skag, 1,7%
 • Rödspätta Katt, 1,4%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 3,5% (Kräfta)

Total FKA-andel, 1,3%

 • Brisling, Skag/Katt, 0,5%

Den totala IOK-andelen är lägre än 0,01%

Karsten Marius Kristensen är styrelseledamot i KK Holding Strandby ApS, FN 426 Kjølpen ApS och Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS medan Anders Kaae Larsen är styrelseledamot i FN 426 Kjølpen ApS och AK Larsen Holding ApS.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!