Jomfruhummerfiskarna – Tove Kajgaard ApS

Jomfruhummerfiske (kräftfiske) är det viktigaste fisket för yrkesfiskare i Strandby, Frederikshavn och på Læsø.  Det är ett fiske med stora bifångster vilket gör att de företag och båtar som har fiskerättigheter för jomfruhummer också i allmänhet har en hel del fiskerättigheter för fisk.

Lars Kajgaard i Strandby är ensam ägare av fiskeriföretaget Tove Kajgaard ApS i Strandby genom Tove Kajgaard Holding ApS. Tove Kajgaard Holding ApS äger också fiskeriföretaget Sarah Kajgaard ApS. Tove Kajgaard ApS äger trålaren FN 436 Tove Kajgaard på 165 bruttoton medan Sarah Kajgaard ApS äger FN 364 Sarah Kajgaard på 40 bruttoton.

Tove Kajgaard ApS gjorde en vinst på nästan 400 000 DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var på 42 miljoner DKK varav 25 miljoner i fiskerättigheter och 17 miljoner i fiskebåtar. Antalet anställda är 7.

Sarah Kajgaard ApS är ett betydligt mindre företag. Vinsten år 2019 var obetydlig och de bokförda tillgångarna var 3 miljoner DKK vara 600 000 i fiskerättigheter och 1,8 miljoner i fiskebåtar.

FN 436 Tove Kajgaard. Bild: Thyborøn Skibs og Motor

Andel av fiskerättigheterna för Tove Kajgaard ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,1%
 • Torsk Skagerak, 1,6%
 • Torsk Kattegatt, 1,4%
 • Sej, 1,0%
 • Kuller Skag/Katt, 0,9% (Kolja)
 • Kulmule, 0,1% (Kummel)
 • Tunga Nordsjön, 1,0%
 • Tunga Skag/Katt, 2,2%
 • Rödspätta Nord, 0,1%
 • Rödspätta Skag, 0,5%
 • Rödspätta Katt, 1,4%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 3,3% (Kräfta)
 • Jomfruhummer Nord, 9,3%

Total FKA-andel, 0,8%

Andel av fiskerättigheterna för Sarah Kajgaard ApS, fiskart och kvot, andel

 • Jomfruhummer Sk/Ka, 1,0% (Kräfta)

Total FKA-andel, 0,1%

Tillsammans med FN 234 Canopus ApS, FN 104 Carpe Diem ApS och FN 462 Jeanne ApS kontrollerar Lars Kajgaard dessutom nästan hälften av aktierna och rösterna i Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS. Strandby Fiskerihavn är ägare av strax under hälften. Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS äger fiskebåtarna FN 242 Vittka Frydkjær på 19 bruttoton och FN 294 Tabita på 6 bruttoton. Styrelsemedlemmar i Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS är Lars Kajgaard, Kent Jørgen Larsen, Peter Vadsager Husth, Jan Søndergaard Larsen, Claus Hjørne Pedersen, Karsten Marius Kristensen och Frank Dalgaard Jensen. De är alla på olika sätt också delägare.

Resultatet för Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS år 2019 var en vinst på en halv miljon DKK. De bokförda tillgångarna var totalt 34 miljoner DKK varav 33 miljoner i fiskerättigheter.

Andel av fiskerättigheterna för Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 0,1%
 • Torsk Skagerak, 4,9%
 • Torsk Kattegatt, 1,9%
 • Sej, 4,7%
 • Kuller Skag/Katt, 5,0% (Kolja)
 • Kulmule, 0,2% (Kummel)
 • Tunga Skag/Katt, 1,8%
 • Tunga Nordsjön, 0,1%
 • Rödspätta Nord, 0,1%
 • Rödspätta Skag, 1,7%
 • Rödspätta Katt, 1,4%
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 3,5% (Kräfta)

Total FKA-andel, 1,3%

 • Brisling, Skag/Katt, 0,5%

Den totala IOK-andelen är lägre än 0,01%

Lars Kajgaard är styrelseledamot i Tove Kajgaard Holding ApS, Tove Kajgaard ApS, Sarah Kajgaard ApS, Fiskeriselskabet af 1.juli 2005 ApS, Ejendomsselskabet Strandby Fiskerihavn ApS, Strandby Lystbådehavn ApS, Strandby Fiskeriforening, Skibsforsikringen Frederikshavn G/F och I/S Redskapsly.

 

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!