SFPO: Sportfiskarna borde sluta fiska torsk

I en debattartikel i Expressen har Peter Ronelöv Olsson, ordförande i SFPO, svarat på Sportfiskarnas krav om stopp för allt yrkesfiske på torsk i Kattegatt genom att kräva stopp för allt fritidsfiske på torsk. Olsson skriver:

Den 9/5 angrep företrädare för Sportfiskarna (Ollén & Frohm) yrkesfisket för att torskbeståndet i Kattegatt har kollapsat. Många faktorer, inkluderande fiskeriförvaltningen och yrkesfisket, har orsakat dagens situation. Miljöproblem, orsakade av vårt sätt att leva, med skadliga utsläpp hela tiden är en faktor. En annan faktor är klimatförändringarna. En tredje är avsaknaden av en förvaltning av säl och skarv; forskning utifrån officiella siffror visar att säl och skarv äter uppemot 30 gånger mer fisk än vad som fiskas. Härtill kommer att sportfisket på senare tid sannolikt står för ett större uttag av torsk än yrkesfisket.

SFPO:s uppfattning är i linje med hur jag tidigare kommenterat Ollén och Frohms debattartikel. Olsson fortsätter:

Sportfiskarna borde föregå med gott exempel i stället för att angripa yrkesfisket. Det finns ca 2 miljoner sportfiskare runt Kattegatt och de har fri tillgång till torsken och någon kontroll förekommer inte. Om Sportfiskarna skulle vara trovärdiga, borde de argumentera för att sportfisket inte skulle fiska någon torsk alls i Kattegatt, eller i Östersjön för den delen.

Vidare påpekar SFPO och Olsson att något riktat yrkesfiske på torsk inte förekommer i Kattegatt och att Sportfiskarna helt fantiserar när det gäller beskrivningen av hur bottentrålning går till. Bottentrålar gräver inte i bottnarna utan fisket sker på bottnarna hävdar SFPO:s ordförande.

SFPO uppger också att det kommer att driva på för att begränsa fritidsfisket i Kattegatt.

Läs mer: Inget nytt att det inte finns nåt torskfiske i Kattegatt

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!