Skarvar i 8-fjordarområdet äter troligen ansenliga mängder torsk

Lars-Olof Axelsson från projekt Fjordtorsk och Anders Stigebrandt från Göteborgs universitet har gjort ett försök att beräkna hur mycket torsk som skarvar äter i Byfjorden vid Uddevalla. De har kommit fram till att de äter mellan 1 400 och 3 400 kg torsk per år.

Byfjorden är en del av det område som kallas 8 fjordar (omfattar idag fler än 8 fjordar). Om skarvar äter lika mycket i andra fjordar i området skulle de innebära att de äter mellan 14 000 kg och 34 000 kg torsk per år i hela 8-fjordarområdet. Med tanke på det svaga torskbestånd som finns i fjordsystemet är detta ett så stort uttag att det helt klart kan påverka  möjligheten för det lokala torskbeståndet att återhämta sig.

Mellanskarv i häckningsdräkt. Bild: J.M.Garg. Licens: CC BY-SA 4.0

Förutom lokalt lekande torsk har DNA-analyser också konstaterat att nordsjötorsk förekommer i fjordarna så all torsk skarvarna äter kommer dock inte från lokalt lekande bestånd.

Samtidigt måste vi konstatera att beräkningarna är mycket, mycket osäkra. Ingen vet hur många skarvar det finns i området och ingen vet hyr mycket torsk det egentligen finns eller hur beståndet är sammansatt. Så den aktuella beräkningen kan vara en överskattning såväl som en underskattning av hur mycket skarvarna äter. Hur skarvarna påverkar torskbeståndet är för sin del så osäkert att de Axelsson och Stigebrandt helt avstått från att bedöma det.

I de aktuella fjordarna finns inget yrkesfiske av torskfiskar och plattfiskar, sill, makrill, ål och öring liksom inget yrkesfiske med garn, trål eller vad. Däremot finns det fritidsfiske med bur, tinor, och krok efter all sorts fisk samt ett yrkesfiske med bur/tinor efter kräfta, hummer och läppfisk.

  • Fjordtork är ett projekt för att skapa konstgjorda rev och på så sätt gynna torsken i Byfjorden.
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!