Fiskarna i Sveriges största fiskeläge – Grahn & Lundberg AB

Sveriges största fiskeläge är Fiskebäck i västra Göteborg. Där hör de flesta pelagiska fiskeriföretagen hemma och där finns också många demersala fiskeriföretag. I närheten finns också ett mindre fiskeläge, Önnered, som är formell hemmahamn för ett fåtal fiskebåtar som dock använder Skagen eller Fiskebäck som huvudhamn då de inte kommer in i Önnered alternativt inte så praktiskt med Önnered.

Flera av företagen i Fiskebäck och Önnered har jag skrivit om i samband med Skagen, Hanstholm och Thyborøn. Det rör sig om Fiskeri AB Ginneton/Gifico, Ahlma Fiskeri, Torland Fiske AB, Tor-ön Fiske AB, Saron Fiskeri/August Fiskeri, Älvsborg Fiskeri AB och Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB.

Ytterligare ett fiskeriföretag i Fiskebäck är Grahn & Lundberg AB som ägs av Johan Grahn och Joakim Lundberg. De två utgör också de ordinarie styrelseledamöterna i företaget med Niklas Lundberg, son till Joakim Lundberg och Ellen Kirkerud (fru/sambo med Johan Grahn) som suppleanter. Grahn & Lundberg AB äger kräfttrålaren GG 1 Grimskär på 40 bruttoton.

Joakim Lundberg är också delägare i P-I & Söner AB tillsammans med sina bröder Peter Lundberg, Torbjörn Lundberg och Leif Lundberg. Torbjörn Lundberg är mer känd som Ebbot Lundberg, musiker och låtskrivare, tidigare medlem i rockbandet Union Carbide Productions och i Soundtrack of Our Lives. Idag är han mest soloartist men också med i bandet The New Alchemy.

Under det senaste bokföringsåret som slutade 2020-04-30 omsatte Grahn & Lundberg AB drygt 2 miljoner SEK med en obetydlig vinst. Företagets bokförda tillgångar var 2,5 miljoner SEK varav nästan 1,8 miljoner i fiskebåtar. Då företaget enbart innehar årliga fiskemöjligheter finns inga fiskerättigheter upptagna i bokslutet.

GG 1 Grimskär

Förutom att han är styrelseledamot i det egna bolaget är Jhan Grahn även styrelseledamot i Sveriges Havsodlares PO och Sveriges Fiskares PO samt styrelsesuppleant i Svensk Fisk ek.för., Sjömatsfrämjandet i Sverige AB och Göteborgs Fiskauktionsförening ek.för. För sin del är Joakim Lundberg som bor på Styrsö är styrelseledamot i Sveriges Havsodlares PO och P-I & Söner AB förutom i det egna fiskeriföretaget.

Läs också:

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!