Södra skärgården – Valöskär AB

I Göteborgs södra skärgård fanns en gång i tiden flera stora fiskelägen som Styrsö, Donsö och Vrångö. De övriga större bebodda öarna som Brännö, Asperö och Kössö har däremot aldrig varit några större fiskelägen. Idag har Donsö förvandlats till en ö för redare med några kvarvarande fiskeriföretag medan de andra öarna blivit pendlingsförorter till Göteborg med enstaka kvarvarande fiskeriföretag.

På Donsö handlar det främst om pelagiska fiskeriföretag varav Christer och Lennart Fiskeri har sin verksamhet i Danmark, Kristine Fiskeri i Tyskland och B-C Pelagic (Clipperton) i både Sverige och Danmark. På Vrångö finns Odeskär som främst har verksamhet i Danmark och Valöskär som sysslar med räkfiske. Styrsö är begåvat med ett större företag som ägnar sig fiskfiske, Vingaskär Fiskeri AB.

Valöskär AB på Vrångö ägs av Stefan Westerberg och Håkan Westerberg som också utgör ordinarie ledamot respektive suppleant i styrelsen för bolaget. Stefan Westerberg äger också Fia Jakt & Fiske AB i vars styrelse han har sin fru Susann Westerberg som suppleant.

År 2019 omsatte Valöskär AB 13 miljoner SEK men det inkluderar försäljningen av en fiskebåt. Vinsten var totalt nästan 2 miljoner SEK. Bokförda tillgångar var totalt nästan 8 miljoner varav nästan 5 miljoner i fiskebåtar. Några bokförda värden för fiskerättigheter finns inte då företaget bara har tillgång till årliga fiskemöjligheter för räka, kräfta och fisk. Företaget äger räktrålaren GG 411 Orion på 117 bruttoton.

GG 411 Orion. Bild: Andreas Ingvarsson

Förutom i det egna bolaget har Stefan Westerberg också en styrelsepost i Donsö-Vrångö Båtförsäkringsbolag där också Marcus Backman (B-C Pelagic), Erling Malmborg (B-C Pelagic), Carl Åke Stefan Lorensson (Donsötank), Gustav Sven Inge Gustafsson, Lars Erik Wiberg, Dan-Erik Andersson och Annika Susanne Larsson är styrelsemedlemmar.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!