S 205 Ceton på forskningstur

I år deltog S 205 Ceton i ett samarbete med forskare från DTU Aqua för att studera makrill i Nordsjön. Syftet var att undersöka makrillens fördelning och betydelse för Nordsjöns ekosystem. Även att skapa en mer nyanserad förståelse för beståndets storlek ingick i projektets mål. Makrillens roll som rovfisk studerades också. I år är det andra gången som forskningsresan genomförts. Precis som 2018 skedde det utan problem. År 2018 deltog en annan S 205 Ceton i samma forskningsprojekt.

Forskningstur

S 205 Ceton lämnade Skagen den 2 juli från Skagens hamn. Tre personer från DTU-Aqua, Kai Wieland, Per Christensen och Søren Eskildsen följde med. När de återvände till hamnen var Ceton inte bara lastad med fisk utan också med ny kunskap som skulle kunna påverka framtida fiske.

– Resan är viktig eftersom kunskapen om makrillbeståndens storlek i Nordsjön och dess betydelse som rovfisk på till exempel tobis, är mycket bristfällig. Den kunskapen är DPPO tillsammans med DTU Aqua, som nu började samla systematiskt. Denna resa skulle inte ha varit möjlig utan att använda en provkvot, ett system som har uppstått i samband med det senaste fiskepaketet. Jag skulle bedöma att en aktiv och strategisk användning av experimentkvoten skulle kunna förbättra förvaltningen av en hel del bestånd, inte bara makrill, förklarar chefsbiolog Claus Sparrevohn.

Ett pelagiskt projekt med ett politiska konsekvenser.

Forskningsresan är en fortsättning på EHFF-projektet NordMak från 2018. Detta projekt lanserades för att hjälpa till att belysa mängden makrill i Nordsjön. Resan genomfördes i samarbete med IESSNS (International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas) och International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Resultaten kommer att vara en del av grunden för ICES-biologernas årliga rådgivning till EU. En rådgivning som i slutändan är styrande för hur stora kvoterna blir. Forskningsprojektet är därför spännande ur politisk synvinkel. Detta då resultaten på lång sikt kan påverka kvotfördelningsfrågorna.

S 205 Ceton är fiskebåt på 2 135 bruttotom som ägs av Gifico ApS.

Läs mer: Svenskdominerade Skagen – Ginneton och Gifico

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!