Syrebrist – orsaken till torskproblemen i Östersjön

En forskare på SLU Aqua vid namn Yvette Heimbrand har kunnat påvisa ett samband mellan syrehalten i Östersjöns vatten och torskens storlek. Låg syrehalt ger små torskar. Om detta samband kan slås fast i fler studier så är det säkert också orsaken till att sillen/strömmingen också blivit mindre.

Syrebrist tycks vara grundproblemet och orsakar förutom döda bottnar och förlust av lekområden för torsken också mindre torskar genom sämre tillväxt. Det som orsakar syrebristen är framförallt övergödningen. Men även klimatförändringar som värmer upp havet bidrar. Uppvärmningen av Östersjön är större än uppvärmningen av andra hav.

Dessutom medverkar allt färre tillfällen när friskt syrerikt saltvatten från Västerhavet tränger in i Östersjön. Orsaken till detta är sannolikt i huvudsak klimatrelaterad. Det kan dock inte heller uteslutas att Öresundsbron haft betydelse för det minskade inflödet av saltvatten. Minskade inflöden ger också ett sötare vatten i Östersjön vilket också missgynnar torsken.

Dessutom har sälspridda parasiter som levermaskar och sälmaskar stor betydelse för torskens storlek.

Lösningar

Det betyder också att minskat fiske inte är en del av lösningen. Om det fiskas eller inte spelar helt enkelt ingen roll för utvecklingen av torskbeståndet om de anledningen till problemen för torsken är syrebristen och den låga salthalten. Samtidigt råder det inget tvivel om att överfiske på 1980-talet är ett av de historiska problemen. De stora torskbestånden var iofs även de ett resultat av övergödningen. Det stora fisket innebar ingen storleksminskning av torsken för under 1990-talet var den större än på 1980-talet.

Vad som däremot är delar av lösningen är minskad övergödning, klimatåtgärder som stoppar uppvärmningen, åtgärder för att öka inflödet av saltvatten (om det ens är möjligt) och ökad säljakt. Sannolikt finns det inga som helst möjligheter att rädda Östersjötorsken om inte uppvärmningen av jorden stoppas. Utan drastiska klimatåtgärder, ingen torsk i Östersjön.

Sammantaget innebär detta att det inte finns någon anledning att ha ett totalt torskfiskeförbud. Ett sådant bidrar inte till lösningen av problemen för torsken. Däremot orsakar det andra problem som arbetslöshet och sämre inkomster för många människor.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!