Fiskare på Sotenäs och Stångenäs – Klingerö Fiske AB

Sotenäs hade en gång i tiden ett par av Sveriges allra största fiskelägen, Smögen och Gravarne (idag Kungshamn) samt flera andra mindre som exempelvis Hasselösund, Väjern, Fisketången, Hovenäset, Skalhamn, Bovallstrand och Ulebergshamn. Det var också tillsammans med Stångenäs centrum för den svenska stenindustrin. Stångenäs är annars mest känt för att Lysekil ligger där. Lysekil är en stad som varit beroende av fiske genom Skandiaverken som tillverkade tändkulemotorer och en mängd fiskindustrier och konservfabriker.

Idag är Sotenäs storhetstid som fiskelägesbygd över men det finns fortfarande enstaka båtar i flera av fiskelägena. Dessutom är Kungshamn centrum för den svenska fiskbearbetningsindustrin var huvudinriktning idag dock är produktion av olika produkter baserade på norsk lax även som sillprodukter också framställs. Smögen har kvar sin fiskauktion så många båtar landar sin räkfångster där. Några få yrkesfiskeföretag finns kvar i några fiskelägen.

I Lysekil finns det idag några expansiva fiskeriföretag såsom LL 91 Fisk & Skaldjur AB och Fiskebåt LL 9 Lysekil AB men egentligen inget annat fiskerelaterat. Staden lever på sitt raffinaderi och sina turister.

Klingerö Fiske AB

Klingerö Fiske AB är ett fiskeriföretag med adress i Kungshamn. I aktern på den båt, LL 110 Klingerö på 106 bruttoton, som företaget äger står det dock Fisketången, ett av de fiskelägen som den nuvarande orten Kungshamn består av. Ägare av företaget är Simon Brorsson, en av de unga fiskare som finns inom fisket på Väskusten. Han är en av de yrkesfiskare som uttryckt sig mycket kritiskt om kameror ombord på fiskebåtar för att övervaka fångsten.

Den nuvarande LL 110 Klingerö när den hette GG 370 Mercy. Bild: Percy Christiansson/Anaconda Naturfoto

I styrelsen för Klingerö Fiske AB är Simon Brorsson ende ordinarie ledamot med Rolf Åke Ekblad som suppleant. Simon Brorsson är dessutom styrelseledamot i Swedish Pelagic Federation PO. Något som tyder på att han också fiskar pelagiskt med den nuvarande båten. Tidigare har Brorsson och Klingerö Fiske AB i huvudsak ägnat sig åt demersalt fiske, framförallt kräftfiske.

2019 omsatte Klingerö Fiske AB 3,8 miljoner SEK och gjorde ett nollresultat. De bokförda tillgångarna var 7,1 miljoner SEK varav 6,1 miljoner i fiskebåtar och en halv miljon i fiskerättigheter.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!