Norra Bohusläns skaldjursfiskare – SD 787 Skandia

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

SD 787 Skandia

Niclas Johansson-Lindh är en yrkesfiskare som bor på landet söder om Tanumshede och öster om Grebbestad i hällristningsområdet. Tidigare har han varit bosatt i Uddevalla. Han äger trålaren SD 787 Skandia på 21 bruttoton med hemmahamn i Grebbestad. Fisket är inriktat på kräfta och i motsats till många andra fiskare i norra Bohuslän fiskar han överhuvudtaget ingen räka. Båten har årliga fiskemöjligheter för kräfta och fisk.

Företaget är också delägare/medlem i Njord Norra Bohuslän ek.för. som är en marknadsföringsorganisation för fisket i norra Bohuslän med ett eget varumärke.  Då företaget är en enskild firma finns ingen offentligt tillgänglig årsredovisning.

Niclas Johansson-Lindh är styrelsesuppleant i Njord Norra Bohuslän ek.för. och i Grebbestadsfisk, ekonomisk förening.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!