Trålfiskegränsen i Skagerak och Kattegatt

Det förekommer att folk argumenterar för att trålfiskegränsen ska flyttas ut. I Östersjön såväl som i Skagerak och Kattegatt. De flesta som föreslår detta argumenterar utifrån en felaktig beskrivning av verkligheten. Det är speciellt tydligt när det gäller Skagerak och Kattegatt.

Det stämmer visserligen att det i Kattegatt och Skageraks kustområden finns betydligt mindre bottenlevande fisk än på andra håll och att trålfiskegränsen är tre sjömil i Halland jämfört med 4 sjömil på andra håll. Trålfiskegränsen har alltid legat närmare kusten i Halland än i resten av Sverige.

Den bottenlevande fisken i kustområdena i Skagerak var försvunnen redan på 1980-talet och det har inget med dagens fiske att göra. I Kattegatt försvann den bottenlevande fisken lite senare. På den tiden fanns det tusentals fiskebåtar i Bohuslän och Halland som på 1970-talet tvingades bort från sin traditionella fiskevatten i Nordsjön på grund av EU:s bildande och andra länder utvidgning av sina ekonomiska zoner. De ledde till ett kraftig överfiske i Skagerak och Kattegatt med känt resultat.

Idag existerar inte något överfiske och därför är fiskbristen ett falskt argument för en utflyttning av trålfiskegränsen. Det skulle inte förbättra läget utan istället slå ut huvuddelen av det kustnära och småskaliga fisket längs västkusten. Detta fiske sker med moderna och selektiva redskap som nästan enbart fiskar målarterna räka och kräfta. Bifångsterna är små.

Utkastförbud

När det gäller utkasten är det lätt att uppröras över dessa då EU ju har ett utkastförbud (landningsskyldighet). Men utkastförbudet gäller bara kvoterade arter. Det finns dessutom vissa undantag från utkastförbudet som gör att exempelvis kräftor får kastas ut då de har hög överlevnadsgrad vid utkast. Huvuddelen av de beräknade utkasten består därför av kräfta. När det gäller kräfta är det också viktigt att komma ihåg att kvoten som finns inte fiskas upp. Fisket är alltså mycket mindre än vad som skulle vara biologiskt möjligt utan att bestånden påverkades negativt.

För andra arter gäller något som kallas ”de minimis” vilket gör att de utkast som finns är lagliga och godkända. Utkasten i dessa fall är så små att det inte beräknas påverka bestånden nånting.

När det gäller okvoterade fiskarter är det fritt fram att kasta ut hur mycket som helst. Sådana arter är exempelvis skrubbskädda och sandskädda.

Det finns också kvoterade fiskarter som inte får fiskas och inte får landas även om de är kvoterade och borde omfattas av utkastförbudet. Exempelvis gäller detta pigghaj som alltså måste kastas ut. Det gäller egentligen också tonfisk men där har ett regelverk skapats som gör det möjligt att landa bifångst av tonfisk ändå.

Utkast av räka är däremot i allmänhet olagliga. Anledningen till dessa utkast är så kallad uppgradering. Mindre räka slängs ut för att båtarna ska kunna fånga mer stor räka. Båtarna får ofta mer än 10 gånger så mycket betalt för stor räka än för liten räka. Den grundläggande orsaken till att det finns olagliga utkast av räka är att det finns för många räktrålare. Det finns sätt att lösa detta men utflyttning av trålfiskegränsen är inte en sådan metod.

En utflyttning av trålfiskegränsen skulle inte innebära att utkasten minskade. Utkastproblematiken är följaktligen inget argument för en utflyttning av trålfiskegränsen.

Inga argument för utflyttning av trålfiskegräns

Jag har aldrig kunnat hitta ett enda hållbart argument för en utflyttning av trålfiskegränsen i Kattegatt och Skagerak. De som föreslår något sådant är som jag ser det helt oseriösa.

Fiskbristen är inget argument då trålfiskegränsen inte har nån bäring på problemet. Det trålas i praktiken inte där problemet existerar (Skageraks kustområden och delar av Kattegatt). Utkastförbudet har inte heller nån koppling till problemet.

Det enda som har en koppling till fiskbrist är överkapacitet i fisket (för många båtar). Det kan bara lösas med överförbara fiskerättigheter vilket de som brukar föreslå trålfiskeförbud av olika slag alltid är emot. De vill gärna införa saker som inte fungerar och som slår ut fisket, men de vill inte vidta åtgärder som visat sig fungera mycket bra. De är okunniga hycklare och inget annat.

# Detta inlägg skrevs som ett debattinlägg i en intern debatt i det parti där jag är aktiv. Det har redigerats för offentlig publicering.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!