Silltrålare och kvotbåtar i Simrishamn

Vid ett besök i Simrishamn denna sommar kunde jag konstatera att antalet fiskebåtar i hamnen minskat märkbart jämfört med läget vid tidigare besök. Där fanns 4 silltrålare varav ingen hade Simrishamn som hemmahamn.

Dessutom fanns där 6 torsktrålare och garnfiskebåtar varav en inte använts på många år och de andra länge använts sparsamt och kanske inte alls det senaste året. Inte till riktigt fiske i alla fall. Detta då ju torskfiske inte är tillåtet i östra Östersjön och på grund av säl mycket svårt i västra Östersjön där bara garnbåtar får fiska. Däremot har de använts till draggning av spökgarn vilket sannolikt varit viktigare som inkomstkälla än fiske för en del båtar.

VK 190 Scanö

De silltrålare som låg i hamnen var VK 190 Scanö (149 bruttoton), SM 53 Glomskär (373 bt), SIN 50 Laguna (284 bt) och SIN 602 Courage (360 bt). VK 190 har Händelöp utanför Västervik som hemmahamn och hade inga trålar ombord. Förmodligen låg den i Simrishamn för nåt lite större arbete på varvet. SM 53 Glomskär var inne i hamnen för att ta ombord nya trålar och reparera nånting mindre på varvet. Öregrund norr om Stockholm är hemmahamn för SM 53 Glomskär.  Ägare är dock DE Fiske AB på Öckerö utanför Göteborg.

SM 53 Glomskär.

SIN 50 Laguna och SIN 602 Courage är två silltrålare från Skillinge som ägs av Fiskefartyget Courage af Skillinge AB. Skillinge ligger en bit söder om Simrishamn men båtarna är för stora för hamnen där och ligger därför normalt i Simrishamn.

Större båtar än SM 53 Glomskär och SIN 602 Courage kommer inte in i Simrishamn.

Den pelagiska trålaren SIN 602 Courage.

Torsktrålare och garnbåtar

De mindre båtar som fanns i hamnen var SG 50 Tajama (86 bruttoton), SIN 17 Ymer (61 bt), SIN 37 Linzy 45 bt), SIN 45 Linda (5 bt), SIN 89 Carina (10 bt) och SIN 338 Ternö (21 bt). SG 50 Tajama från Nogersund har inte använts för aktivt fiske på åratal men hade i alla fall bytt kajplats sen mitt senaste besök i Simrishamn. SIN 338 Ternö är köpt av Simrishamns Fisketeknik AB och att betrakta som en kvotbåt som bara finns för att behålla en torskfiskelicens. Detsamma gäller för SIN 37 Linzy och SIN 17 Ymer.

SIN 17 Ymer

SIN 37 Linzy

Kvotbåten SIN 338 Ternö

Garnbåten SIN 89 Carina

SIN 45 Linda

SG 50 Tajama och SIN 50 Laguna

Läs även:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!