Hallandsfiskarna – FG 96 Cindy Vester

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

FG 96 Cindy Vester

FG 96 Cindy Vester är en kräfttrålare på 83 bruttoton med Glommen som hemmahamn och Roland Johansson som ägare. Båten har årliga fiskemöjligheter för kräfta och för mindre mängder fisk. Då verksamheten bedrivs i enskild firma finns inga ekonomiska siffror att tillgå. Roland Johansson har inte heller några andra ägarintressen eller styrelseuppdrag.

FG 96 Cindy Vester. Okänd fotograf

2017 uppmärksammades FG 96 Cindy Vester då båten fångade en stör:

Stören fångades av Per Johansson när han från sin båt Cindy Vester trålade efter plattfisk.

– Jag har aldrig sett en vild stör tidigare men kände ändå igen den. Den var i fin form och simmade snabbt vidare när den släpptes tillbaka, hälsar Per.

[…]

Möjligtvis är fisken en europeisk stör. Det vore dock smått sensationellt eftersom den arten anses nära utrotad i våra vatten. Därför talar mycket för att Pers fisk är en atlantisk stör.

Per Johansson är också delägare i Vårt Kök i Glommen HB samt styrelsesuppleant i Glommens Fiskeriförening ek.för. Den andre delägaren i Vårt Kök i Glommen HB är hans fru Marika Johansson.

FG 96 Cindy Vester. Okänd fotograf

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!