Fisket i Skåne – Blå Hoddans Fisk

Traditionellt är fisket i Skåne inriktat på sill, torsk och ål. Ål fiskas i ett småskaligt fiske både i Öresund och på Skånes ostkust. Sill fiskas småskaligt med garn i Öresund och storskaligt med trålare i Östersjön. Torsk fiskas med trålare i Östersjön och i ett småskaligt fiske med garn i Öresund. Redan på medeltiden var sillfisket i Öresund omfattande och viktigt.

Historiskt har det också funnits ett omfattande fiske av plattfisk med kvassar och snurrevad i Kattegatt . Båtarna (kvassarna) har varit hemmahörande i Borstahusen, Råå, Viken och andra fiskelägen vid Öresund. Detta fiske övertogs under 1900-talet av fiskare från Hallandskusten men existerar inte längre.

Det skånska fiskets nedgång

Ålfisket har minskat kraftigt under de senaste decennierna på grund av det kritiska läget för ålbeståndet. Inga nya tillstånd för fisket delas ut. Yrkesfiskarna som ägnar sig åt detta fiske har också blivit allt äldre och färre. I Öresund har fisket fungerat som ett komplement till det viktigare torskfisket och sillfisket.

Garnfisket i Öresund har länge varit lönsamt fiske i den lilla skalan. Basen för fisket är orter och öar som Skanör, Limhamn, Lomma, Borstahusen, Hven, Viken, Svanshall . Även fiskare från Skånes sydkust och östkust har deltagit detta fiske. Fisket har varit möjligt då säl inte funnits i Öresund men under det senaste året har sälen tagit sig in i Öresund.

Trålfisket i Östersjön efter sill har efterhand minskat i omfattning och idag finns bara två silltrålare med samma ägare kvar i Skillinge. Torskfisket I Östersjön har stoppats på grund av torskbeståndet dåliga status och hälsa. Men innan dess minskade det småskaliga torskfisket under många år på grund av framförallt problem med säl.

Allt småskaligt skånskt fiske har drabbats hårt av sälens utbredning. Dessutom har övergödningen och syrebristen i Östersjön påverkat torskbeståndet mycket negativt. Trålfisket av sill har rationaliserats då det tidigare fanns för många båtar i detta fiske och slutligen har torsktrålningen slagits ut av övergödning och syrebrist. Idag finns det därför inte många större fiskeriföretag kvar i Skåne.

Blå Hoddans Fisk

Verksamheten i Blå Hoddans Fisk har länge bedrivits i Blå Hoddans Fisk HB. Ett handelsbolag ägt av Hans Hammar, hans son Tobias Hammar och Sölve Stenberg. På grund av det finns det inga ekonomiska siffror tillgängliga då handelsbolag inte lämnar offentliga redovisningar. Omsättningen beräknas dock på grundval av momsredovisningarna ligga mellan 5 och 10 miljoner SEK.

Företaget bedriver fiske med bas i Limhamn samt fiskhandel och en restaurang i Malmö. De äger de mycket små fiskebåtarna MÖ 2 Majken och MÖ 65 Freja samt den lilla båten MÖ 54 Ebba på 6 bruttoton och . Det handlar främst om garnfiske efter plattfisk (rödspätta, skrubba och piggvar) och torsk på kustkvoten. Men även om fiske av strandkrabba, öring, stenbit, näbbgädda, multe och abborre. Men huvuddelen av omsättningen kommer från fiskhandel och restaurangverksamhet.

MÖ 2 Majken och MÖ 65 Freja. Bild: Fiskehoddorna

Under 2021 har Blå Hoddans Fisk AB startats och övertagit verksamheten. Det nya aktiebolaget har samma ägare som handelsbolaget. Tobias Hammar och Sölve Stenberg är ordinarie styrelseledamöter med Hans Hammar som suppleant.

Bolaget är medlem i Öresund från båt till bord ekonomisk förening med varumärket Öresundsfisk. Tobias Hammar är också styrelseledamot i föreningen.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!