Varumärken som ger mervärde

Vissa svenska yrkesfiskare fångar och säljer produkter med egna varumärken. Sådana varumärken är bland annat Njord Norra Bohuslän, Smögenräkor, Smögenkräftor, Smögenhummer, Gullmarsräkor, Arkö-räkor, Vänerlöjrom och Kalix Löjrom. Gemensamt för dem är att de höjer värde på produkten jämfört med vilka räkor, kräftor etc som helst. Gemensamt för de olika varumärkena är att de i allmänhet innebär att företagen får mer betalt än de fått om de inte sålde genom varumärkena. De räkor och andra produkter som säljs med egna varumärken anses ha bättre kvalitet än generiska produkter. En del använder varumärket för att gör en poäng av att det är lokalt och kustnära fiskat. Då fungerar varumärket och den organisation som äger det också som säljkanal.

Vissa varumärken används av flera olika fiskeriföretag, andra används av ett enskilt företag.

Arkö-räkor är ett varumärke som ägs av Arkö Fiske AB som bedriver räkfiske med trålaren GG 707 Arkö från Dyrön. Ägare av Arkö Fiske AB är Roger Aronsson med familj samt Mathias Ivarsson. Styrelsen i företaget utgörs av Roger Aronsson, Mathias Ivarsson, Victor Aronsson och Johan Aronsson med Karin Aronsson och Anna Ivarsson som suppleanter.

Gullmarsräkor är räkor som fångats i Gullmarsfjorden. Det finns fyra små båtar och tre fiskeriföretag som får fiska i Gullmarsfjorden och som använder sig av varumärket Gullmarsräkor, det är GG 1221 Singapore, LL 9 Svartskär, LL 161 Svan och LL 467 Gullbris. LL 9 Svartskär och LL 467 Gullbris ägs av samma företag, Fiskebåt LL 9 Lysekil AB (Niklas Hallberg), LL 161 Svan ägs av Lars Lebro och GG 1221 Singapore av GG 1221 Singapore AB (Robert Gustafsson).

Varumärkena Smögenräkor och Smögenkräftor ägs av Sotenäs kommun som också äger varumärkena Smögens Fiskauktion och Svenska Skaldjursakademin. De hyr troligen ut dessa varumärken till Smögens Fiskauktion AB. Smögenhummer och Smögenmusslor är däremot varumärken som ägs av Smögens Fiskauktion AB medan Stockholmskräftor är ett varumärke (jag antar att det är för insjökräftor) som ägs av Stockholms Fiskauktion AB, moderbolag till Smögens Fiskauktion AB. De används för allt som landas och säljs via någon av dessa auktioner och är de enda varumärkena, av de jag beskriver här, som inte ägs av yrkesfiskarna själva. Sannolikt ger dessa varumärken därmed inte något mervärde för yrkesfiskarna. De flesta som landar räkor i Smögen är danska trålare men även trålare från Lysekilsområdet, Sotenäs och norra Bohuslän landar till auktionen. Styrelsen för Stockholms Fiskauktion AB och Smögens Fiskauktion AB består av Anders Hedenstedt, Per Lindquist Omberg, Peter Ronelöv Olsson, Lars Håkan Olofsson, Jonas Köhler, Mats Gunnar Eriksson och Daniel Olov Vidlund.

Varumärket Njord Norra Bohuslän ägs av Njord Norra Bohuslän Ekonomisk förening. Medlemmar i föreningen är ett antal båtar och dess ägare samt några turfiskeföretag.

Medlemmar i Njord Norra Bohuslän, båt/företag, hemmahamn, ägare

 • SD 669 Palermo, Krossekärr, Krossekärrs Fiske AB (Ingvar Olsson)
 • SD 451 Ferder, Krossekärr, SD 451 Ferder AB (Charles & Robert Olsson)
 • SD 121 Baron, Koster, Mats Holm
 • SD 401 Fredrika, Havstenssund, Havstens Fiskelag AB (Alrik Rylander och Mikael Nyberg)
 • SD 878 Skandia, Grebbestad, Niclas Johansson
 • SD 481 Jenny, Fjällbacka, Ove Leandersson
 • SD 567 Kragerö, Resö, Torbjörn Sixtensson & Sven-Erik Hellberg
 • SD 278 Brattvåg, Koster, Ekenäs Fisk HB (Håkan Wogenius och Fredrik Lek)
 • SD 84 Sôtten, Fjällbacka, Karl Kahlman
 • SD 137 Mira (M/S Mira), Fjällbacka, Väderö Fisk HB (Ingemar Granqvist)
 • SD 262 Carona, Resö, Resö Ran AB (Joakim Axelsson och Anders Hedenstedt)
 • SD 341 Sundland, Grebbestad, SD 341 Sundland AB (Tomas & Per Jansson)
 • SD 116 Sara, Resö, Resökräftan AB (Olof Hedenstedt)
 • Br. Klemmings Dyk, Grebbestad, Bent och Peter Klemming
 • Selin Charter, Resö, Helena Lantz & Stephan Selin
 • Resö Upplevelser AB, Resö, Erika Hedenstedt Appelgren
 • Everts sjöbod, Grebbestad, Per & Lars Karlsson

Flertalet medlemmar i Njord Norra Bohuslän finns på Resö och I Grebbestad (inkl. Krossekärr). I styrelsen för Njord Norra Bohuslän Ek.för sitter Erika Hedenstedt Appelgren, Ingemar Granqvist, Robert Olsson, Ingvar Olsson och Joakim Axelsson med Per Karlsson och Niclas Johansson-Lindh som suppleanter. Det finns också en koppling mellan Njord Norra Bohuslän och Samförvaltning Norra Bohuslän, den organisation som förvaltar fisket i Kosterfjorden och Väderöfjorden.

Det finns ock band mellan Smögens Fiskauktion och Njord Norra Bohuslän genom Anders Hedenstedt som också sitter i styrelsen för Resö Upplevelser AB och Resö Ran AB. Hans fru Erika Hedenstedt Appelgren är suppleant i styrelsen för Resö Ran AB och är VD i Resökräftan AB där Olof Hedenstedt och Anders Hedenstedt är styrelseledamöter. Olof Hedenstedt är väl sannolikt en son.

För kräftor fins också ett par andra varumärken. Ett är Fjällbackakräftor som ägs av Fjällbackakräftor HB som ägs av Ingemar Granqvist. Karl Kahlman och Ove Leandersson. Ingemar Granqvist äger också Väderö Fisk KB som äger burfiskebåten SD 137 Mira II med vilken det bedrivs hummer- och kräftfiske samt turistverksamhet med hummer- och kräftsafari. Ove Leandersson har SD 481 Jenny som bedriver kräft- och hummerfiske medan Karl Kahlman också äger Kahlmans Skaldjur HB och en båt, SD 84 Sötten, som bedriver samma typ av fiske som de andra två.

Varumärket Vänerlöjrom ägs av Vänerlöjrom Ek.för. vars medlemmar är yrkesfiskarna Anders Larsson, Anders Jonsson, Thommy Möller, Michael Nylander, Johan Berling, Roland Gustavsson, Sören Gustavsson, Boris Åström, Hans Persson, Jörgen Karlsson, Jens-Peder Abrahamsson, Anders Agö och fiskeriföretaget Badängens Rök & Fiskeri som ägs av Mats Kjellgren och Fredrik Hååsten. De flesta av dem har sin bas i fiskeläget Spiken på Kållandsö. I styrelsen för den ekonomiska föreningen sitter Gunnar Blom, Ulf Svanberg, Anders Larsson, Anders Jonsson, Thommy Möller, Ulrika Gustafsson och Hans Persson med Boris Åström, Jens-Peder Abrahamsson och Michael Nylander som suppleanter.

Varumärket Kalix Löjrom ägs för sin del av Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation (NKFPO). Kalix löjrom har också en av EU skyddad ursprungsbeteckning. Endast rom från siklöja, fiskad och bearbetad inom kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå får kallas Kalix Löjrom. Det finns 35 tillstånd för att få fiska siklöja i Bottenviken och använda varumärket Kalix Löjrom. Några tillståndhavare har tillstånd för flera båtar. 30 stycken av tillståndshavarna är medlemmar i NKFPO, 3 är medlemmar i  Sveriges Fiskares PO (SFPO) och 2 är oorganiserade. 14 är skrivna i Luleå kommun, 11 i Kalix, 5 i Haparanda, 3 i Piteå och 1 i vardera Härnösand och Njurunda (de två sistnämnda verksamma i Storön, Kalix kommun). 9 stycken är skrivna i Norrbottens skärgård.

Samtliga båtar som fiskar siklöja för tillverkning av Kalix Löjrom, hemort, tillståndsinnehavare, ägare

 1. HA 40 Mali 1, Nikkala, Olov Innala
  HA 18 Rebecka, Nikkala, Allan Luthström
 2. HA 97 Tösen, Nikkala, Mats Innala
  HA 4 Sarlut, Nikkala, Arne Luthström
 3. HA 89 Uddvik, Storön, Daniel Lindblom, Lindbloms Fisk AB
  HA 29 Sandön, Storön, Börje Lindblom, Lindbloms Fisk AB
 4. HA 83 Natalia, Storön, Kent Karlsson, Guldhavens Pelagiska AB
  HA 30 Vilma, Storön, Arnold Bodlund, Guldhavens Pelagiska AB
 5. HA 64 Svallgrund, Storön, Roger Andersson
  HA 39 Klacken, Storön, Leif Olofsson
 6. HA 59 Annaett, Karlsborg, Per-Erik Sångberg
  HA 1 Ulrika, Karlsborg, Kent Haglund
 7. HA 44 Anna, Kalix-Nyborg, Kjell Strömbäck
  HA 24 Lutskär, Kalix-Nyborg, Kjell Strömbäck
  LÅ 1 Tärnö, Sören, Gunnar Nilsson
  HA 133 Matilde, Sören, Gunnar Nilsson
 8. HA 23 Ramona, Seskarö, Ingvar Lerdin
  LÅ 42 Lillan, Lövskär, Thomas Innala, Thomas Innala AB
 9. LÅ 18 Nova, Lövskär, Lennart SundströmSundströms Fiske AB
  LÅ 39 Elsa, Lövskär, Johan Blomkvist
 10. LÅ 48 Sara II, Lövskär, Jan Holm, Holms Fiske AB
  LÅ 21 Altappen, Altappen, Stig Gren
 11. LÅ 16 Sandön, Hindersön, Johnny Stålarm, Bröderna Stålarm AB
  LÅ 6 Tärnö, Hindersön, (Kenneth Stålarm), Bröderna Stålarm AB
 12. LÅ 17 Junkön, Junkön, Lars Ökvist, Bröderna Ökvist HB (Junköfiskarna)
  LÅ 31 Junkön 1, Junkön, Lars Ökvist, Bröderna Ökvist HB (Junköfiskarna)
  LÅ 19 Junkön, Junkön, Per Ökvist, Bröderna Ökvist HB (Junköfiskarna)
 13. LÅ 23 Airon, Lövskär, Dag Hjelte
  LÅ 8 Sanna, Storbrändön, Ture Ökvist
 14. LÅ 43 Nordanhav, Storbrändön, Stefan Ökvist, Stefan Ökvist AB
  LÅ 22 Silva, Lövskär, Leif Holmberg
 15. LÅ 35 Lilla Fridolf, Långön, Roland Ökvist
 16. PÅ 1 Räbben, Pitsundet, Roland Carlsson
  HA 17 Målsö, Storön, Urban Wik
 17. PÅ 16 Brottsjö, Pitsundet, Magnus Persson, Perssons Löjrom AB
  PÅ 34 Polaric, Renöhamn, Krister Persson, Renö Fisk AB
 18. SL 14 Irene, Lörudden, Bo Sillman
  HND 4 Johlin V, Bondhamn, Kenneth Klöfver, Bondhamns Fisk AB (Hans Frölander)

Lars och Per Ökvist är kusiner, Magnus och Krister Persson är bröder, Johnny och Kenneth Stålarm var bröder. Den sistnämnde dog dock i vintras. Kenneth Klöfver fiskar siklöja med HND 4 Johlin V men båten ägs av Bondhamns Fisk AB som ägs av Hans Frölander som också är den som fiskar strömming med den. Den sistnämnde är också en av tre ägare i Finap AB. En av de andra är Yngve Larsson.

De som är medlemmar i SFPO är HA 30 Vilma och HA 83 Natalia som båda ägs av Guldhaven Pelagiska AB samt en båt till. Vilka som är oorganiserade vet jag inte. Styrelsen i Guldhaven Pelagiska AB består av de två ägarna Kent Karlsson och Arnold Bodlund samt Kjell Östman och Rolf Salomonsson.

Företag och yrkesfiskare som har tillstånd att tillverka Kalix Löjrom är Guldhavens Pelagiska AB, Perssons Löjrom AB, Bröderna Ökvist HB (Junköfiskarna), Gunnar och Lena Nilsson, Lindbloms Fisk AB, Roger Andersons Fiske, Kent Haglund, Leif Olofsson, Ingvar Lerdin, Kjell Strömbäck, Mats Innala, Maria och Mikael Lundbäck, Sundströms Fiske AB, Brynolf Lindgren, Bröderna Stålarm AB, Dag Hjelte AB, Blomqvist & Son AB, Allan Luthström, Holms Fiske AB, Viktor Medström, Stefan Ökvist AB, Thomas Innala AB, Olov Innala, Urban Wik, PES fisk, Arne Luthström, Robert Kattilavaara, Brändö Fisk AB, Thomas Bergqvist, Öhlunds Skogsmaskin AB, Rom & Redskap Lars Segerlund, Håkan & Peter Fiske och  Oscar Innala, Brändö Fiske och sjötjänst och Kalixfiskarn. Flera tillverkar för BD Fisk AB som ägs av de yrkesfiskare som är medlemmar i NKFPO medan andra har egna varumärken.

I styrelsen för NKFPO sitter Ingvar Lerdin, Kjell Strömbäck, Lennart Sundström, Magnus Persson och Reinhold Andefors med Folke Spegel, Mats Innala, Roger Andersson, Johnny Stålarm och Krister Persson som suppleanter. I styrelsen för BD Fisk AB som har 28 delägare sitter Ingvar Lerdin, Tommy Innala, Folke Spegel och Rune Oskar Routovaara.

Hans Frölander som nämns ovan som ägare till en siklöjetrålare är dessutom medlem i PO Kustfiskarna Bottenhavet där han också sitter i styrelsen tillsammans med Carl-Åke Wallin, Lars-Ivan Hållstrand, Mika Pastinen, Dennis Bergman, Joakim Westlund och Mats Jonsson. Joakim Westlund gör hemsidan för PO Kustfiskarna Bottenhavet och är bror till fiskaren Dennis Westlund. PO Kustfiskarna Bottenhavet har en koppling till Hälsingefiskarna (om den föreningen finns kvar) som för sin del har en lokal märkning av fisk de fångat.

Vidare har vi FiskOnline med de två företagen FiskOnline Sverige AB och FiskOnline Sverige HB.  Delägare i FiskOnline Sverige HB är Bengt Larsson, Glenn Fridh och Patrik Stjerna. Dessa tre är också styrelseledamöter i FiskOnline Sverige AB.  Idag är de flesta  fiskare som säljer fisk via FiskOnline hemmahörande i Blekinge men exakt vilka de är svårt att veta. FiskOnlines hemsida är dåligt fungerande med många brutna länkar och den ser inte ut att vara uppdaterad på länge. Omsättningen i FiskOnline Sverige AB har också minskat stadigt sen 2015. FiskOnline är ihopkopplat Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening (SYEF). I SYEF ingår Bengt Larsson, Stefan Smålander, Olle Schuschel, Ronny Karlsson, Tommy Peterson, Maj-Britt Landin och Roger Fredriksson i styrelsen. De är alla fiskare.

I Malmö finns Öresundsfisk som drivs av kustnära yrkesfiskare i Öresund genom Öresund från båt till bord ekonomisk förening (ägare av varumärket Öresundsfisk) i samarbete med SEA-U Marint Kunskapscenter. Även denna sida lider av att den inte är uppdaterad på länge. I styrelsen för Öresund från båt till bord ekonomisk förening sitter Michael Palmgren, Anders Hansen, Torbjörn Pålsson, Anna Särnblad Hansson och Tobias Hammar med Per Fridlund och Bo Landén som suppleanter. Där alla fiskare förutom Michael Palmgren och Anna Särnblad Hansson.

Även gotlänningarna har sin organisation för försäljning, Gutefisk ek.för. med varumärket Gutefisk, I styrelsen för Gutefisk ek.för sitter Johannes Klingvall, Thorgrim Christiansson och Sven-Ove Christer Nordin med Roland Pettersson och Marika Gardarfve som suppleanter.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!