Fisket längs Östersjökusten – VK 190 Fiskeri AB

Fisket i området från Blekingegränsen och norrut till norra Uppland har i alla tider hängt ihop med enskild fiskerätt, Det betyder att det varit markägarna som haft fiskerättigheterna invid kusten. På grund av det har yrkesfisket i huvudsak varit ett komplement till jordbruksverksamhet. En bisyssla. Att bedriva yrkesfiske i uthavet var mycket ovanligt. Den typen av fiske kom i den egentliga Östersjön att helt domineras av yrkesfiskare från Göteborgsområdet, Halland, Skåne och Blekinge.

I takt med att jordbruket rationaliserades i Sverige avvecklades också yrkesfisket på den svenska östkusten. Med start på1960-talet såldes också de flesta gårdar på skärgårdsöar och längs kusten som fritidshus eller till utflyttade storstadsbor. Med fastigheterna följde också den enskilda fiskerätten. Rika fritidshusägare från storstäderna blev innehavare av fiskerättigheterna och idag är yrkesfisket nästan utrotat från gränsen till Blekinge till norra Stockholms län. På enstaka orter och fiskelägen uppstod också ett visst uthavsfiske, exempelvis på industriorter Västervik, Oxelösund och Nynäshamn. men det var och är mycket begränsat,

Den enskilda fiskerätten innebar också att det inte fanns något fritt fritidsfiske. Detta störde många andra välbeställda storstadsbor som lyckade driva igen om fritt fritidsfiske även i fiskevatten där enskild fiskerätt gäller.

VK 190 Fiskeri AB

VK 190 Fiskeri AB är ett fiskeriföretag i Västervik med tre delägare, Jörgen Nilsson från Händelöp, Jörgen Nilssons kusinbarn Magnus Svensson och Jörgen Nilssons son Alexzander Hjalmarsson. De två senare bor i Västervik.

Alla tre är också ordinarie styrelsledamöter i företaget med Berit Hjalmarsson i Händelöp som suppleant. Jörgen Nilsson är också styrelseordförande i Händelöps fiskehamnsförening där Magnus Svensson och Alexzander Hjalmarsson är suppleanter. Alexzander Hjalmarsson äger också Alexzanders Fiskeri AB.

VK 190 Fiskeri AB äger trålaren VK 190 Scanö på 149 bruttoton med hemmahamn i Händelöp. Båten används till sill- och skarpsillsfiske. Fisket sker med stöd av överförbara fiskerättigheter och regionalkvot.

VK 190 Scanö

Under det senast redovisade verksamhetsåret som var 2019 omsatte VK 190 Fiskeri AB 5,7 miljoner SEK med en vinst på mindre än 90 000 kronor. De bokförda tillgångarna var totalt nästan 8,0 miljoner SEK varav 5,2 miljoner i fiskebåt och utrustning.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!