Fisket längs Östersjökusten – AB Wikströms Fisk

Fisket i området från Blekingegränsen och norrut till norra Uppland har i alla tider hängt ihop med enskild fiskerätt, Det betyder att det varit markägarna som haft fiskerättigheterna invid kusten. På grund av det har yrkesfisket i huvudsak varit ett komplement till jordbruksverksamhet. En bisyssla. Att bedriva yrkesfiske i uthavet var mycket ovanligt. Den typen av fiske kom i den egentliga Östersjön att helt domineras av yrkesfiskare från Göteborgsområdet, Halland, Skåne och Blekinge.

I takt med att jordbruket rationaliserades i Sverige avvecklades också yrkesfisket på den svenska östkusten. Med start på1960-talet såldes också de flesta gårdar på skärgårdsöar och längs kusten som fritidshus eller till utflyttade storstadsbor. Med fastigheterna följde också den enskilda fiskerätten. Rika fritidshusägare från storstäderna blev innehavare av fiskerättigheterna och idag är yrkesfisket nästan utrotat från gränsen till Blekinge till norra Stockholms län. På enstaka orter och fiskelägen uppstod också ett visst uthavsfiske, exempelvis på industriorter Västervik, Oxelösund och Nynäshamn. men det var och är mycket begränsat,

Den enskilda fiskerätten innebar också att det inte fanns något fritt fritidsfiske. Detta störde många andra välbeställda storstadsbor som lyckade driva igen om fritt fritidsfiske även i fiskevatten där enskild fiskerätt gäller.

AB Wikströms Fisk

AB Wikströms Fisk är ett fiskeri-, fiskhandels- och restaurangföretag på ön Möja i Stockholms skärgård. Huvudägare i företaget är Rune Wikström, en gång i tiden moderat riksdagsledamot. I styrelsen är Rune Wikström ordförande. Dessutom är han VD i företaget. Hans fru Ester Ingalill Wikström och deras dotter Stina Wikström Åbrandt är ordinarie styrelseledamöter. Ingen av dem har några andra styrelseuppdrag eller äger några andra företag.

Företaget äger garnfiskebåten SM 42 Kajsa på 3 bruttoton och dessutom ytterligare en fiskebåt som är ännu mindre och saknar namn, SM 49.

SM 42 Kajsa. Bild: AB Wikströms Fisk

Omsättningen i AB Wikströms Fisk det senaste redovisade verksamhetsåret som slutade 2020-04-30 var totalt 2,5 miljoner SEK med en vinst på cirka 140 000 kronor. De bokförda tillgångarna var totalt en bit över 1 miljon SEK. Huvuddelen av omsättningen kommer från restaurangverksamheten.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!