Kontrollen av pelagiska fångster

Sen april 2020 har de företag som köper fisk i så kallade ”osorterade landningar” direkt från yrkesfiskarna utfört provtagning för artsortering. Detta då det är ett danskt lagkrav. Några av dessa företag är fiskmjölsföretagen. Kravet är ett tillägg till redan gällande lagar om att fisken ska vägas av ett ackrediterat kontrollföretag. Den danska lagstiftningen berör också större delen av pelagiska landningarna från det svenska fisket. Detta då de landar det mesta i Skagen.

Fiskmjölsindustrin i Danmark har lagt ut uppgiften att ta prov och sortera. Detta till specialutbildade och certifierade tredjepartsföretag. Samma företag som sen tidigare skötte vägningen.

Filmen visar hur vägning, sortering och kontroll sker vid de danska fiskmjölsfabrikerna. Den ger en inblick i hur de har integrerat de nya lagkraven på ett modernt och effektivt sätt. Dessutom hur det kan bidra till att säkerställa en transparent, rättvis och hållbar fiskerisektor.

DG MARE på besök i Skagen

EU-kommissionens generaldirektör för Sjöfart och Fiskeri (Maritime Affairs and Fisheries, DG MARE), Charlina Vitcheva, har besökt de danska fiskmjölsfabrikerna. Detta för att studera hur kontrollen av landningarna sköts och går till. Detta enligt ett pressmeddelande från European Fishmeal and Fish Oil Producers:

Summing up on her visit to Skagen, Charlina Vitcheva complimented what she found to be a very professional industry:

“This professional industry has demonstrated today, with use of modern technology, that it is highly dedicated to transparency and that trust is at its core”.

The dedicated focus on trustworthiness from the industry is underlined by managing director of the Danish and European fishmeal associations, Anne Mette Bæk:

“Fish stocks are natural resources and we, who use them, has the responsibility to take care of their sustainability. Therefore trust is part of or social contract with society, a license to operate and as such a key focus of ours” says Anne Mette Bæk.

“With the use of independent third-party surveyors to handle the weighing and species sampling we have developed a transparent and effective system that cannot be compromised”.

Det svenska pelagiska fisket omfattas i praktiken också av det danska regelverket för landningar. Det gör detta fisk till ett av världens bäst kontrollerade pelagiska fisken. Tillsammans med det danska.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!