Hur staten har dödat det skånska fisket

Havs- och vattenmyndigheten har precis bestämt att en stor del av det småskaliga skånska fisket ska förbjudas. Garnfisket i nordvästra Skåne och i flera områden utanför södra Skåne. Detta ser ut att bli den sist spiken i kistan för det småskaliga skånska fisket.

Drivgarnsförbud

Den första spiken i kistan slog i för länge sen. Det var förbudet mot drivgarnsfiske. Allt drivgarnsfiske oavsett om det var laxfiske, sillfiske eller nåt annat fiske. Det förbudet var nog nödvändigt. Drivgarnsfiske fångar stora mängder fåglar och havsdäggdjur. Sen dröjde det inte så länge innan laxfiske med backor (långrev) också förbjöds. Faktiskt förbjöds allt laxfiske i Östersjön men bara för svenska yrkesfiskare. Danska, tyska, polska och alla andra kunde fortsätta fiska lax.

I Sverige uppstod ett annat yrkesfiske efter lax, turfiske. Fast det kallas sportfiske. De tar idag upp mer lax än vad yrkesfisket gjorde och dessutom säljer de lax till konsumenter. Både i Danmark och Sverige. Det är olagligt men förekommer. Det ger svarta inkomster till både turfiskearrangörer och de som betalat för att få vara med och fiska. Turfisket omfattas inte av några kvoter utan de får fiska hur mycket de vill. De behöver inte heller ha nån fisklicens och kontrollen av fisket är obefintlig.

Torskfiskeförbud

Fisket i Skåne (och Blekinge) hade nu bara sill- och torskfiske att ägna sig åt. Sillfisket var olönsamt (förutom fisket I Öresund) och när överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ) infördes i detta fiske så passade de flesta som fiskat sill på att sälja sina fiskerättigheter och lämna sillfisket för att satsa på torskfiske. Samtidigt bredde gråsälen ut sig i södra Östersjön. Ett resultat av statliga regelverk och lagar (inkl. EU-lagar) som förhindrar en effektiv jakt på gråsäl. Torskfiske med garn blev i praktiken omöjligt på många håll och dessutom olönsamt. Bara i Öresund var det fortfarande bra.

På Listerlandet överlevde även ett torskfiske med backor (långrev) och på övriga håll tog trålfisket över. Sen förbjöds trålfisket av torsk i Östersjön. Dessutom förbjöds sillfisket på sommaren. Något som bara drabbade de små lokala trålarna. Trålarna försvann och såldes. Nu fanns bara garnfisket av torsk och sill i Öresund och södra Kattegatt kvar. Torsktrålning var sen länge förbjudet även i södra Kattegatt.

I år kom så sälen till Öresund och började förstöra garnfisket även där. Fisket blev olönsammare. Men det omfattande yrkesfisket som kallas turfiske och sportfiske finns kvar. I Öresund fångar detta fiske mycket mer torsk än yrkesfisket. Det är i praktiken helt oreglerat även om en enskild fiskare max får fånga 5 torskar per dag. Några kvoter finns inte och några fiskelicenser finns inte. Kontrollen av fisket är obefintlig.

Garnfiskeförbud

Och slutligen kom den sista spiken i kistan för det skånska fisket. Förbudet mot garnfiske i nordvästra Skånes vatten och i flera områden utanför södra Skåne. Detta drabbar dock enbart yrkesfisket för fritidsfiskare och sportfiskare får i nordvästra Skånes vatten fortsätta med garnfiske utan licens, utan kontroll och utan att behöva bry sig om kvoter.

Motivet för garnfiskeförbudet är att tumlare måste skyddas. Eftersom det finns 30 000 tumlare i Bälthavet och Kattegatt förfaller det argumentet väldigt svagt. Tumlarna är inte hotade i nordvästra Skånes vatten och sannolikt inte heller i södra Skåne. Dessutom vet ingen om det överhuvudtaget förekommer några bifångster av tumlare i området. Och om det gör det så handlar det om enstaka exemplar varje år vilket knappast är ett hot mot ett bestånd på 30 000 tumlare.

Ålfiskeförbud

Sen länge finns också förbud mot ålfiske och bara ett begränsat antal yrkesfiskare med mycket hög medelålder ägnar sig år det fisket i Skåne och Blekinge. De har fått behålla sin licenser men när de dör får ingen ta över. Detta har i sin tur  lett till omfattande olagligt fiske

Det småskaliga yrkesfisket har på detta sätt gradvis avvecklats genom statliga myndigheters beslut. Detta trots att alla myndigheter hela tiden pratar om att värna det småskaliga kustfisket. I verkligheten gör de tvärsom. Tar beslut som gör att det småskaliga fisket upphör. Eller så undviker de att ta beslut så att det småskaliga fisket slås ut av säl och skarv.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!