Norrlandskustens fiskare – Bondhamns Fisk

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk och jakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sIllfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom ficks också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Bondhamns Fisk AB

Bondhamns Fisk AB är ett fiskeriföretag i det lilla fiskeläget Bondhamn mellan Sundsvall och Härnösand. Ägare är Hans Frölander som också äger Cimbex Entreprenadkonsult AB och en majoritet av fiskberedningsföretaget Finap AB. Finap AB tillverkar produkter av norsk odlad lax men även röding, sik, rökta räkor, regnbåge och strömming.

Hans Frölander är styrelseordförande i Finap AB och styrelseledamot i Bondhamns Fisk AB, Cimbex Entreprenadkonsult AB och PO Kustfiskarna Bottenhavet ekonomisk förening. Styrelsesuppleant i Bondhamns Fisk AB är hans partner Lena Björkman. I Finap AB är Yngve Larsson också styrelseledamot och sannolikt även delägare. Styrelsesuppleant är Eva Olsson. I Cimbex Entreprenadkonsult AB är Mikael Hartelius styrelsesuppleant.

Bondhamns Fisk AB äger trålaren HND 4 Johlin V på 13 bruttoton. Det är en av de båtar som fiskar mest strömming (sill) för tillverkning av surströmming. På hösten används båten till siklöjefiske. Frölander fiskar på ett tillstånd som hålls av Kenneth Klöfver. Siklöjefisket bedrivs som partrålning ihop med SL 14 Irene som ägs av Bo Sillman och har Lörudden som hemmahamn.

Bondhamns Fisk AB är ett av de företag som levererar MSC-märkt Kalix löjrom vilket betyder att företaget också bedriver fiskberedningsverksamhet. Förutom siklöja och strömming fiskar Frölander också lax och sik. De små fiskebåtarna HND 2 (via Bondhamns Fisk AB) och HND 3 som han också äger används i det fisket.

Även Bo Sillman tillverkar Kalix löjrom.

HND 4 Johlin V. Bild: Bondhamns Fisk AB

År 2020 omsatte Bondhamns Fisk AB 2,6 miljoner SEK med en vinst på nästan 150 000. De bokförda tillgångarna. var cirka 2,8 miljoner SEK varav 1 miljon i båtar och utrustning och 1,3 miljoner i byggnader och mark. Finap AB omsatte nästan 8,4 miljoner och gjorde i stort sett ett nollresultat. De bokförda tillgångarna var 1,8 miljoner.

Bo Sillmans verksamhet omsatte mellan 300 000 och 500 000 SEK år 2020 baserat på en uppskattning utifrån momsredovisningarna.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!