Food Planet Prize – hållbar fiskeutrustning och havsodling

B4Plastics och GreenWave har tilldelats Curt Bergfors Food Planet Prize 2021 för sin utveckling av material till nedbrytbar fiskeutrustning respektive hållbar havsodling. Prissumman är på två miljoner dollar vardera vilket gör det till världens största miljöpris.

– Ingen annan mänsklig aktivitet skadar miljön mer än vårt sätt att producera, transportera och konsumera mat. Det är därför självklart att det globalt sett största miljöpriset ska belöna innovativa lösningar som drastiskt kan förändra detta. Genom att vi nu fördubblar prissumman hoppas vi att vinnarna snabbare ska kunna nå sin fulla potential och bidra till en hållbar matplanet som kan försörja oss alla, säger Curt Bergfors, grundare av Curt Bergfors Foundation.

Bergsfors uttalande är mycket tveksamt och faktiskt inte sant. Det mest skadliga är inte hanteringen av mat utan användningen av fossila bränslen.

B4Plastics

Prisjuryn påstår i sin motivering att en stor del av alla plastföroreningar i världshaven kommer från trasiga och övergivna fiskeredskap. Så kallade spöknät. Förutom att dessa nät, burar och rep till slut mals ner till mikroplast av havets rörelser och tas upp i näringskedjan, skadar de det marina livet medan de fortfarande är hela. Upp till 30 procent av alla fiskar som fastnar i våra fiskeredskap snärjs i sådana som ingen längre har kontroll över påstår de. Fiskarna dör därmed helt i onödan och utan att ens tas upp ur vattnet.

Påståendena är inte sanna. Det är bara en mindre del som kommer från fiskeredskap. I verkligheten mindre än 10% enligt FAO. Att 30% av den fångade fisken fastnar i spöknät är också det ett påstående som helt saknar belägg. Det finns en uppskattning från FAO om att det kan röra sig om en siffra nånstans mellan 0,5% och 30% av de fiskarter som landas, men ingen vet. Spökfångad fisk landas ju inte.

Det är synd att prisjuryn använder sig av falska påstående för att motivera priset till B4Plastics. Deras nedbrytbara plaster är värda priset men värdet degraderas av prisjuryns falska nyheter och lögner.

Pristagaren B4Plastics från Belgien utvecklar inom projektet GLAUKOS, starka och funktionella polymermaterial till fiskeredskap. Till skillnad från de flesta nuvarande plastmaterial är de helt nedbrytbara. Med dessa nya material är det möjligt att förbestämma ett redskaps livslängd i vattnet. Redskapet, om det oavsiktligt blir kvar under ytan, fortsätter därför inte skörda liv över tid. Inte heller bidrar det med föroreningar.

GreenWave

De metoder som idag används för att utvinna mat från haven är ofta allt annat än hållbara påstår prisjuryn också. Haven håller på att utarmas och det är vi människor som är ansvariga. I förhållande till hur stor del av jordytan som upptas av vatten jämfört med till exempel jordbruksmark är andelen av det vi äter från havet också förvånansvärt liten. Prisjuryn menar att det behövs betydligt bättre sätt att producera met från havet än de vi använder idag,

Pristagaren GreenWave från USA, är en icke-vinstdrivande organisation. De har utvecklat ett system för havsbaserad odling av tång och musslor med mycket litet miljöavtryck. För att skapa global förändring har de valt en utbildningsbaserad modell för spridning av sitt system. GreenWaves mål är att inom tio år tillhandahålla kunskap, material och support till 10 000 hållbara havsodlingar fördelade över 400 000 hektar havsyta.

Pristagarna väljs ut baserat på rekommendation från Food Planet Prize jury, som består av experter från hela matsystemet, från bönder och matproducenter, till strategiska beslutsfattare och forskare.

Ordförandeskapet i Food Planet Prize jury delas mellan Johan Rockström, Professor och Director på Potsdam Institute for Climate Impact Research, och Magnus Nilsson, kock och ansvarig för MAD Academy samt generaldirektör i Food Planet Prize. Genom sina olika kompetenser säkrar de den nödvändiga balansen mellan vetenskap och praktik.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!