Det pelagiska fisket i Västafrika

Förutom det danska och svenska pelagiska fisket deltar svenskägda företag också i fisket utanför Marocko, Västsahara och Mauretanien i Västafrika. I vissa fall handlar det om fiske med båtar som företagen äger, i andra fall om fiskebåtar som företagen sköter och i en del fall om båda delarna. Minst tre svenskägda företag är verksamma i området. Huvuddelen av det svenska fisket sker i marockanska och västsahariska vatten.

Det pelagiska fisket utanför Västafrikas kust är inriktat på sardin (Sardina pilchardus), rund sardinell (Sardinella aurita), afrikansk sardinell eller madeirasardinell (Sardinella maderensis), spansk makrill eller chub (Scomber colias), cunenehästmakrill (Trachurus trecae), hästmakrill (Trachurus trachurus), gul hästmakrill eller falsk scad (Caranx rhonchus), ansjovis (Engraulis encrasicolus) och bonga (Ethmalosa fimbriata). Olika arter fiskas under olika tider på året och i olika vatten.

I marockanska vatten är sardiner helt dominerande med 73% av fångsten år 2017 följt av spansk makrill (17%), rund sardinell, cunenehästmakrill, hästmakrill och ansjovis.

I mauretanska vatten är det ingen fiskart som dominerar på samma sätt som i Marocko. 21 % av den fångade pelagiska fisken år 2017 var rund sardinell, 19 % cunenehästmakrill, 15 % spansk makrill och 20 % var sardiner.

I Senegals vatten stod de två arterna sardineller 83% av fångsterna år 2017.

Gambias fiske är huvudsakligen efter bonga som stod för 65% av fångsterna år 2017 medan afrikanska sardinell stod för 26%.

När det gäller Kanarieöarnas fiske är det främst inriktat på spansk makrill samt hästmakrill av olika slag men sardiner och rund sardinell är också viktiga. Det pelagiska fisket med bas på Kanarieöarna är ett säsongsfiske som kombineras med fiske av tonfisk under andra perioder.

Rund sardinell vandrar längs med kusten under årets lopp.

Fisket i Västafrika över tid

Fisket i Marocko/Västsahara är det största i området med Mauretanien på andra plats och Senegal på tredje. När det gäller arter så fiskas mest sardiner följt av sardineller (främst rund sardinell), hästmakrill av olika slag, makrill (främst spansk makrill) och ansjovis.

Fisket av olika arter varierar dock mycket över tid och ansjovisfisket har minskat rejält under senare år. När det gäller fiske av cunenehästmakrill har det vari stabilt sen 2013 efter en kraftig minskning perioden 2010-2012. På lång sikt har fisket av hästmakrill ökat även om det minskat de senaste åren. Fisket av spansk makrill har stadigt ökat sen 1990 medan fisket av sardineller minskat sen 2014 vilket också gäller fisket av bonga. Innan dess hade sardinellfisket ökat stadigt sen mitten på 1990-talet. Sardinfisket har å andra sidan ökat sen 2015. Finns det mycket hästmakrill brukar det finnas lite sardineller och omvänt.

Båtar med olika typer av svenska intressen fiskar främst sardiner men också sardineller, spansk makrill och hästmakrill.

Läs också: