Trålfiskeförbud mer omfattande i Sverige än i Danmark

Den notoriskt okunnige Jan Ohlsson på Fisheco sprider återigen dumheter. Nu tror han att Danmark har mer trålfiskeförbudsområden än Sverige. Så är det naturligtvis inte. Sverige har betydligt mer fiskefria områden och områden med trålfiskeförbud. En av anledningarna är att Sverige har en kust full med öar. Det gör att gränsen för trålfiskeförbudet hamnar längre ut och omfattar mer vatten.

I Danmark förekommer också ett småskaligt bomtrålfiske efter hästräkor på grunt vatten som knappast skulle vara tillåtet i Sverige. Dessutom förekommer musselskrapning på flera ställen. Det skulle inte vara möjligt i Sverige. Men det finns småskaligt fiske när kusten också i Sverige. Det handlar om kräftfiske i Kattegatt och Skagerak i så kallade indragningsområden och siklöjefiske i vissa områden i Bottenviken. Dessutom finns undantag för småskalig räktrålning i Kosterfjorden, Väderöfjorden och Gullmarsfjorden. Det är dock inte lika skadligt för bottnarna som de danska undantagen.

I Sverige omfattas också allt snurrevadsfiske av trålfiskeförbuden. I Danmark är det om jag förstått det hela rätt inte riktigt så.

Även i uthavet har Sverige flera områden som är skyddade från fiske än Danmark om vi inte räknar vindkraftsparker. Räknas dessa in så närmar sig nog Danmark Sveriges nivåer på skyddade havsområden med fiskeförbud eller med trålfiskeförbud.

Existerande fiskefria områden i Sverige

2018 gjorde jag en genomgång av Sveriges fiskefria områden och  trålfiskeförbudsområden som i stort stämmer ännu även om det tillkommit ganska stora områden i Kattegatt och många små områden längs med kusten i Östersjön. Sen dess har i praktiken all bottentrålning också upphört i Östersjön genom torskfiskeförbudet. Jag har också i genomgången glömt att ta med Lillgrunds vindskraftspark.

Ohlsson har alltså som vanligt helfel och kanske kan vi inte begära bättre av en sportfiskare. Men vi borde kunna begära bättre av en tidningsredaktör. Faktakoll och verklighetskoll är faktiskt grundkrav,

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!