SVT Gävleborg förstår inte systemet med fiskerättigheter

SVT Gävleborg har i en serie program belyst situationen för sillen eller som den kallas lokalt, strömmingen, i Bottenhavet. I ett av inslagen heter det att åtta båtar tilldelats kvot att fiska i Bottenhavet och Bottenviken. Men det är en missuppfattning av bl.a. journalisten Arvid Jansson.

Fiskerättigheter och kustkvot

Båtar är innehavare av rättigheter för att få fiska en vissa andel av fisken. Det är rättigheter som de kan köpa och sälja. Ingenting som de tilldelas. Vilken båt som helst kan köpa fiskerättigheter. Den kan vara hur liten som helst eller hur stor som helst. Hemmahamnen kan ligga varsomhelst i Sverige. Detta system för fiskerättigheter kallas för det pelagiska systemet.

Även båtar som fiskar med garn kan alltså köpa fiskerättigheter. Om de vill och har råd. Om de inte har det så får de fiska på kustkvoten. Det är en gemensam kvot för garnfiskare såväl som för trålfiskare som saknar fiskerättigheter i det pelagiska systemet. Större delen av det som fiskas på kustkvoten fångas av trålare. Små trålare som andra delar av året trålar siklöja i Bottenviken. Garnfiskare fångar bara en mindre del. Just nu verkar de sistnämnda ha det svårt av flera olika skäl. Men brist på strömming är inte ett av dessa skäl. Enligt de vetenskapliga bedömningarna är beståndet av strömming/sill i Bottenhavet större än nånsin.

Sillproblem

Så det ligger andra skäl bakom problemen. Men ingen vet vad. Förutom några saker. Säl och skarv är välkända problem för fisket med garn längs Östersjöns kuster. Men det kan även finnas andra problem som än så länge är okända. Ändrade vandringsmönster, ändrade förhållanden vad det gäller födan med mera.

Vårlekande sill/strömming som är det som främst fiskas av de mindre trålarna och garnfiskarna kan ha blivit ovanligare medan höstlekande sill/strömming som främst fiskas av de stora trålarna kan ha blivit vanligare. Såna variationer är vanliga och bestånden växlar kraftig i storlek under olika perioder.

Finns det väldigt mycket sill innebär det också mindre storlek på sillen på grund av ökad konkurrens av sill. För mycket sill kan alltså vara ett problem som ger samma resultat som ett hårt fiske av de större sillarna. Mindre sillar.

Hårt fiske kan innebära att sillen blir mindre. För stora bestånd kan innebära att fisken blir mindre. Vet vi inte vilket som är problemet kommer åtgärderna som vidtas att riskera att förvärra problemet.

FF Skagen tillverkar inte heller foder för fisk, kyckling, smågrisar och minkar som SVT Gävleborg påstår. FF Skagen tillverkar fiskmjöl och fiskolja som bl.a. säljs till producenter av foder.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!