Insjöarnas fiskare – Vidlund i Västerås

Yrkesfisket i Mälaren är mindre än yrkesfisket i Vänern och Hjälmaren. Tidigare har det funnits ett omfattande siklöjefiske och även ett fiske av nors i bland annat Stockholms ström. Idag är gösfisket det mest betydande. Fisket kan bedrivas med personlig yrkesfiskelicens eller med enskild fiskerätt.

Mälaren

Historiskt har not- och långrevsfiske varit vanligt i Mälaren men idag bedrivs i huvudsak garnfiske med flytgarn eller fasta bottengarn. I sjön finns ungefär 35 fiskarter som haft eller har betydelse för fisket i Mälaren. Gösfisket är idag det överlägset viktigaste fisket med ungefär 70% av såväl landad vikt som landat värde. Tidigare har även siklöjefisket varit av större betydelse.

Gös

Landningarna av gös från Mälaren har generellt sett varierat mellan 100 och 200 ton per år sedan 1960-talet. År 2012 ändrades minimimåttet på gös från 40 cm till 45 cm i Mälaren. Före minimimåttshöjningen, under åren 2007–2011, var fångsterna av gös i Mälaren i medeltal 161 ton. En viss minskning av gösfångsterna observerades ett par år efter regeländringarna, innan gösen växte in i fiskbar storlek.

Därefter ökade landningarna av gös, från 112 ton 2013 till 191 ton 2016, vilket var den högsta landningen i Mälaren sedan registrering startade. År 2017 landades det 181 ton gös i Mälaren och år 2018 185 ton. Vid fisket av gös fångas normalt även en del braxen, lake, gädda och abborre som bifångst. SLU Aqua menar att fångsterna av gös i Mälaren inte bör öka.

Fisket av gös i Mälaren är idag MSC-certifierat för alla gösfiskare som är medlemmar i SIC. Totalt kan 32 fiskare leverera MSC-märkt gös från Mälaren. De är baserade i Torsvi (2), Mellansundet (1), Stallarholmen (5), Kvicksund (1), Tidö-Lindö (1), Lindö (1), Gångholmen (2), Björsund (1), Ängsö (3), Hesselbyholm (1), Adelsö (3), Dåvö (1), Västerås (6), Björnö (1), Bromma (1), Visby (1) och Eskilstuna (1). Fångsterna levereras främst till Stockholms Fiskauktion.

Abborre och gädda

Fisket av abborre i Mälaren är idag mycket begränsat. 4 ton landades 2018. Tidigare har fisket varit större. Yrkesfiskets fångster ökade från omkring tio ton årligen under 1960-och 1970-talen till över 55 ton i slutet av 1990-talet. Därefter har fångsterna minskat kraftigt. År 2017 fångades cirka fem ton. abborre fångas som bifångst i gösfisket.

I Mälaren fångades 17 ton gädda under 2017. Fångsterna i Mälaren har historiskt sett varierat mellan ungefär 25–40 ton årligen sedan slutet på 1960-talet. 2018 landades 23 ton. Gädda tas främst som bifångst i gösfisket.

Siklöja

Siklöjefisket i Mälaren som sker med garn är idag av mycket begränsad betydelse men på 1960-talet och fram till 1980-talet var det av stor vikt. Som mest landades över 200 ton siklöja 1984. Siklöjan fiskas främst för rommens skull. År 1990 minskade landningarna till mindre än hälften på grund av ett försvagat bestånd.

De årliga landningarna har därefter varit jämförelsevis låga och har de senaste tio åren varit i genomsnitt cirka 7 ton. År 2017 landades 7,7 ton siklöja och 2018 bara 4 ton. En anledning till att siklöjan till stor del försvunnit i Mälaren kan vara gösens expansion. Gösen lever i stor utsträckning på siklöja.

Övrigt fiske

I Mälaren har fångsterna av lake minskat sedan 1900-talets början. Det fortsätter att minska och 2017 landades bara 0,6 ton. Kräftfiske i Mälaren är mycket litet så det finns idag ingen användning av lake som bete. Att sälja lake på konsumtionsmarknaden är svårt.

Vidlund i Västerås och Mälarfisk AB

Mälarfisk AB är ett fiskeriföretag som ägs av Daniel Vidlund i Västerås som också är ende ordinarie styrelseledamot. Suppleant i styrelsen är hans fru Jenny Vidlund. Han fiskar mest MSC-märkt gös men också gädda och abborre:

Fiskar du något annat än gös?

– De flesta fiskare siktar på gös men så får vi ju upp abborre, gädda och lake också.

Vad händer med gäddorna ni får upp?

– Det mest blir färs. Det är en bra fisk att göra färs på.

Vad skiljer MSC-märkt fiske från hur ni fiskade innan?

– Hjälmaren blev MSC-certifierad före Mälaren och i och med att vi bedriver liknande fiske kunde vi göra samma fiskevårdande åtgärder. En av dem var att höja fångststorleken från 40 centimeter till 45. Det är något som gynnar bestånden.

Hur går det till när man fiskar gös?

– Vi fiskar med nät vår, höst och vinter. Men på sommaren fiskar vi med ryssjor vilket är ett väldigt bra sätt att fiska. En ryssja är en fälla som fångar fisken levande och då kan vi släppa ut all oönskad fisk helt oskadd.

Resursfisk

Dessutom är Daniel Vidlund en av de fiskare som varit engagerad i starten av Stockholm Fiskauktion. Han har också deltagit i projektet Resursfisk. Ett projekt för att ta tillvara brax (braxen) som fångas  som bifångst vid gösfisket. Tidigare har den alltid kastats ut men numera använda en del av den till braxburgare om vilket Daniel Vidlund har sagt:

Under perioder får vi stora mängder braxen i våra nät, fisk som kastas tillbaka levande i sjön. Det är en resurs vi skulle kunna använda. Men idag fiskar vi uteslutande rovfiskar. Tar man tillvara på braxen tar man också tillvara på en fisk som inte är rovfisk vilket jag tror skulle bidra till att det blir en bättre balans i ekosystemet.

Daniel Vidlund

Jan Vidlund och Peter Vidlund

Även Daniel Vidlunds far Jan Vidlund i Ängsö och hans bror Peter Vidlund i Västerås är yrkesfiskare som har tillstånd för MSC-certifierat gösfiske. Tillsammans har de tre företaget Grisfjärden Förvaltning AB som bland annat driver fiskehamn med båthus samt uthyrning bostadshus och båtplatser. De två bröderna är ordinarie styrelseledamöter med fadern som suppleant. Daniel Vidlund verkar vara huvudägare.

Daniel Vidlund är också innehavare av den enskilda firman Västerås teknik konsult och delägare i Minigrävarn i Västerås Handelsbolag tillsammans med brodern Peter Vidlund, Joakim Hultgren och Fredrik Nils Schuberth. Peter Vidlund är innehavare av Peter Vidlund Service AB som sysslar med lite av varje där yrkesfiske är en del. Peter Vidlund är ordinarie styrelseledamot med hustrun Emmy Vidlund som suppleant. Jan Vidlund bedriver sin fiskeriverskamhet i en enskild firma.

År 2020 omsatte Mälarfisk AB nästan 1,7 miljoner SEK med en vinst på blygsamma 20 000 kronor. De bokförda tillgångarna var över 600 000. Den uppskattade omsättningen i Jan Vidlunds fiskeriverksamhet var mellan 700 000 och 1 miljon SEK under 2020.  Hur mycket Peter Vidlunds fiskeriverksamhet omsatte är okänt men hans företag Peter Vidlund Service AB omsatte 1,4 miljoner SEK under 2020 med en vinst på 270 000. De bokförda tillgångarna var cirka 1,1 miljoner SEK.

Utöver de egna bolagen är Daniel Vidlund också styrelseledamot i Smögens Fiskauktion AB, Stockholms Fiskauktion AB och Svenska Insjöfiskarenas AB.

Några släktingar driver ett annat fiskeriföretag, Ängsö Fisk AB.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!