Fiskauktionerna – Göteborgs Fiskauktion

En stor del av den fisk som fångas av svenska fiskare säljs via de fyra existerande fiskauktionerna i Sverige. Göteborgs fiskauktion, Smögens fiskauktion och Stockholms fiskauktion. De viktigaste arterna som säljs på de svenska fiskauktionerna är räka (nordhavsräka) och kräfta (havskräfta). Andra arter som säljs via fiskauktionerna är bl.a. torsk, gös, kolja, sej, rödtunga, tunga, lake, gädda, krabba och signalkräfta.

Sill säljs i stort sett aldrig via fiskauktionerna utan den säljs direkt till olika fabriker. Stora mängder sill från Östersjön säljs också till fiskmjölsfabriken i Skagen. En del säljs till sillfabriker i Norge. Tobis och skarpsill säljs till fiskmjölsfabrikerna i Skagen och Thyborøn eller i Norge. Även fiskindustrier i Baltikum och på västkusten köper en del skarpsill.. Mindre mängder makrill sälja via fiskauktionerna med den mesta säljs till fabriker på Shetlandsöarna och Skottland. Kräfta och räka köps också direkt av olika grossister.

En del signalkräftor, havskräftor, räkor, lax, löjrom, gös, räkor med mera säljs också direkt till fiskbutiker, restauranger eller konsument. Det är i huvudsak det småskaliga kustnära fisket som gör detta. En del småkaliga kustfiskare driver också egna fiskbutiker och restauranger.

Göteborgs fiskauktion

Göteborgs Fiskauktionsförening Ek. För. är Sveriges största fiskauktion. Ägare är Västkustfisk SVC AB som äger 50%, Sveriges Fiskgrossisters Ek. För. som äger 25% och Göteborgs Fiskhandlareförening som äger 25%. Göteborgs Fiskauktion startade 2010 när Göteborgs Fiskhamn stod färdig. I koncernen ingår även de två dotterbolagen Sjömatsfrämjandet i Sverige AB och Fastighets AB Sjötungan.

Omsättningen i Göteborgs Fiskauktionsförening Ek. För. var mellan 100 miljoner och 500 miljoner SEK under 2020 baserat på momsredovisningarna. De viktigaste arterna är nordhavsräka och kräfta. Men det säljs också bland annat gös, torsk, kolja, sej, rödtunga med mera. Vilka arter som förekommer på auktionen varierar med årstiden.

De som säljer fisk och skaldjur via Göteborgs Fiskauktion är främst fiskare i Göteborgsområdet och Vänern men även danska fiskare, fiskare från andra västkuststräckor och insjöfiskare från annat håll förekommer.

Styrelsen i Göteborgs Fiskauktionsförening Ek. För. består av Roger Skymne (ordf), Göran Eriksson, Håkan Wing. och Peter Sjöholm. Suppleanter är Ulf Jonseth, Johan Grahn, Magnus Gustafsson och Martin Kuhlin. VD är Roger Thilander.

Styrelseledamöterna

Roger Skymne är även styrelseledamot i Västkustfisk SVC AB, Svensk Fisk Ekonomisk förening och i flera dotterbolag till Västkustfisk SVC AB liksom dotterbolagen till Göteborgs Fiskauktion. VD i Västkustfisk SVC AB är Peter Sjöholm. Han är också styrelseledamot i Västkustfisk SVC AB och dess dotterbolag såväl som i dotterbolagen till Göteborgs Fiskauktion och Svensk Fisk Ekonomisk förening

Göran Eriksson är också styrelseledamot i bl.a. Göteborgs Fiskhandlares Ekonomisk Förening, Svensk Fisk Ekonomisk förening och dotterbolagen till Göteborgs Fiskauktion. Ulf Jonseth är för sin del också styrelseledamot i Göteborgs Fiskhandlares Ekonomisk Förening och Svensk Fisk Ekonomisk förening.

Håkan Wing är VD i Bröderna Hanssons i Göteborg export Aktiebolag, Svensk Fisk Ekonomisk förening, Sveriges Fiskgrossisters Ek. För. och i dotterbolagen till Göteborgs Fiskauktion. Magnus Gustafsson är styrelseledamot i bl.a. Sveriges Fiskgrossisters Ek. För. och styrelsesuppleant i Svensk Fisk Ekonomisk förening samt dotterbolagen til Göteborgs Fiskauktion.

Johan Grahn är den enda aktiva yrkesfiskaren bland de som sitter i styrelsen för Göteborgs Fiskauktion där han är suppleant. Han är delägare i fiskeriföretaget Grahn & Lundberg AB, styrelseledamot i Sveriges Fiskares PO ekonomisk förening (SFPO) och Sveriges Havsodlares PO ek. för. samt styrelsesuppleant i Svensk Fisk Ekonomisk förening och i dotterbolagen till Göteborgs Fiskauktion.

Slutligen har vi Martin Kuhlin som är VD i Sweden Pelagic AB (dotterbolag till Västkustfisk SVC AB), styrelseledamot i Sveriges Fiskgrossisters Ek. För. och Blomlöfs Rökeri AB samt styrelsesuppleant i Svensk Fisk Ekonomisk förening

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!